1. január 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Intenzita sucha sa zvýšila v obidvoch pôdnych profiloch, v povrchovej vrstve sú najviac viditeľné zmeny na juhozápade, v hlbšej vrstve je intenzita S3 v horských oblastiach na strednom a západnom Slovensku. Relatívne nasýtenie pokleslo  v povrchovej vrstve ojedinele na Podunajskej nížine na 50-60 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) pokleslo v okolí Piešťan, ale aj Nových Zámkov a Komárna na 50-60 %. Pokles nasýtenia sme zaznamenali aj na Above a Šariši. Naopak v tejto časti pôdy relatívne nasýtenie stúplo na väčšine stredného a severozápadného Slovenska. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sa situácia prakticky nezmenila. Na Záhorí, na malej ploche je stále nasýtenie 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) menšie zmeny nastali najmä na východe, kde ojedinele relatívne nasýtenie pokleslo z 90-100 % na 70-90 %. 


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni S3 na Záhorí a v okolí Piešťan a Nového Mesta n. Váhom. Zhoršenie nastalo aj na Ponitrí a veľkej časti Podunajskej nížiny, kde je intenzita najviac S2. V hlbšej časti profilu je intenzita S3 v horských oblastiach na strednom a západnom Slovensku.  V celom pôdnom profile sa situácia prakticky nezmenila. Na Záhorí, v okolí Senice, je intenzita sucha najviac S2, čo predstavuje 0,1 % celkovej plochy. Bez rizika sucha je 86 % územia.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

V uplynulom týždni prešlo cez naše územie viacero frontálnych systémov. Najviac zrážok, okolo 20 mm spadlo opäť na Orave a v Tatrách. Zrážky sa vyskytli najmä v pondelok a utorok. Najmenej zrážok do 0,5 mm spadlo na Podunajskej nížine. Z teplotného hľadiska bol uplynulý týždeň veľmi pestrý. V pondelok 26.12. na juhozápade bolo až 13 °C. Počas týždňa sa výrazne ochladilo a cez víkend poklesla teplota na východe až na -18,5 °C.  V závere týždňa už prevládalo inverzné počasie. Na horách bolo teplo, v 1000 m cez deň až +5 °C, zatiaľ čo v nižších polohách boli ľadové dni. Utorok bol najveternejší deň, na juhozápade a Spiši bola priemerná rýchlosť vetra až 11-12 m/s.