1. november 2015

Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

V týždni od 25.10. do 1.11.2015 sme zaznamenali zhoršenie stavu intenzity sucha aj zníženie relatívneho nasýtenia pôd. Toto zhoršenie sa prejavilo najmä v povrchovej vrstve pôdy. Významne sa zmenšila plocha s relatívnym nasýtením nad 90 % a to prakticky na celom území Slovenska. Na Kysuciach a hornom Považí pribudli oblasti s intenzitou extrémneho sucha v hlbšej časti profilu.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie pôdy na znížilo najmä v povrchovej vrstve pôdy. Situácia v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm): Relatívne nasýtenie nad 90 % sa nachádza už len na približne 6 % plochy územia. 64 % plochy územia zaberajú oblasti s relatívnym nasýtením 70-90 %. Najnižšie hodnoty 30-40 % sa nachádzajú stále na severe Záhorskej nížiny. Situácia v hlbšej časti profilu (40-100 cm): V tejto časti profilu neboli zmeny až také dramatické. Relatívne nasýtenie 30-40 % sa nachádza na približne 0,6 % plochy územia, a to predovšetkým na západnom Slovensku. Najvlhkejšie podmienky sú stále najmä na strednom a čiastočne východnom Slovensku. Stav v celom pôdnom profile (0-100 cm): Celkovo sa situácia oproti minulému týždňu mierne zhoršila. Relatívne nasýtenie 90-100 % sa nachádza približne na 28 % plochy, najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia sú 40-50 % na Záhorí a na Považí, čo je asi 0,1 % celkovej plochy.

Čo sa týka miery intenzity sucha (ak porovnáme aktuálny stav s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) ide o zhoršenie situácie v porovnaní s minulým týždňom. V povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) pribudli oblasti s intenzitou sucha S2, S3 a S4. Výnimočné sucho zasahuje 0,1 % plochu územia a týka sa najmä severozápadu Slovenska. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) už extrémne sucho zasahuje 0,7 % celého územia. Je to stále oblasť Kysúc. Približne 90 % plochy územia je však bez rizika sucha. V celom profile je situácia podobná ako v hlbšej časti pôdy. Extrémne sucho je na Kysuciach. 90 % plochy celého územia je bez rizika sucha.

Dopady na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni 25.10. až 1.11. bola prevládajúcim tlakovým útvarom tlaková výš. Počas týždňa sa zrážky vyskytli len v podobe slabého dažďa s dennými úhrnmi maximálne 1 mm. Zrážky sa vyskytli v dňoch 26.10. pri prechode zrážkovo nevýrazného studeného frontu a následne ešte 29.10. Cez týždeň sa vystriedali slnečné dni s tými oblačnými. Najviac slnečné dni boli 27.10., 30.10. a 31.10. Naopak, najviac oblačnosti bolo v dňoch 26.10. a 29.10. Maximálne teploty boli najviac 17-18 °C, a to predovšetkým v kotlinách na strednom Slovensku. Minimálne teploty vzduchu boli najnižšie dňa 28.10. Na severovýchode Slovenska boli vtedy ranné minimá do -6 °C. Najveternejší deň bol 28.10., kedy boli priemerné rýchlosti vetra na juhozápade Slovenska až 9 m/s. Inak, posledný týždeň bol relatívne pokojný, bez prechodov výrazných frontov. Takmer žiadne zrážky a relatívne vysoké maximálne teploty vzduchu v kotlinách stredného Slovenska sa mohli podieľať na zvýšených úhrnoch evapotranspirácie, čo mohlo spôsobiť vysušenie najmä povrchovej vrstvy pôdy.
 

 

1. november 2015

Stiahnuť close
1. november 2015