10. marec 2024

 Aktuálny stav sucha:

Aktuálne je stále väčšina územia bez rizika sucha. Ojedinele je mierne až výrazné sucho na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je výrazné sucho na Záhorí a Kysuciach. Relatívne nasýtenie je 60-70 % na Záhorí. Na ostatnom území je nasýtenie nad 70 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -20 mm na západnom Slovensku. Na ostatnom území prevažujú normálne podmienky až nadbytok vlahy.

 Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) v intervale 40-60 % lokálne na Záhorí a v intervale 60-70 % na Podunajskej nížine. Na väčšine územia je nasýtenie stále vyššie ako 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie 60-90 % na Záhorí a Podunajskej nížine, inde zväčša vyššie ako 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je lokálne na Záhorí nasýtenie 60-70 %, na Podunajskej nížine 70-90 %, inde je nad 90 %.

Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je ojedinele na úrovni mierneho sucha až výrazného sucha na západnom Slovensku. V povrchovej vrstve je výrazné sucho na Záhorí, v okolí Pezinka a na Kysuciach. V hlbšej vrstve je začínajúce až mierne sucho len lokálne na Kysuciach, Orave a Javorníkoch. Väčšina územia je stále bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je miestami na západnom Slovensku do -20 mm. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, prípadne normálne podmienky. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 až +80 mm lokálne v okolí Popradu. Nadbytok vlahy do +60 mm je ešte stále aj na juhovýchode Podunajskej nížiny, v Juhoslovenskej kotline, Above a Zemplíne. Normálne podmienky sú na takmer 40 % územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 4.3. do 11.3.2024 spadlo najviac zrážok v Muránskej planine, na Horehroní a Spiši. Lokálne boli úhrny až do 30 mm. Bez zrážok bolo na Považí, a v severnej časti Záhoria. Po väčšinu týždňa prevažovalo veľmi teplé počasie s najvyššou teplotou 19 °C. V závere týždňa nasnežilo ojedinele na severe Slovenska. Najnižšie klesla teplota v podtatranskej oblasti na -7 °C. Týždenná suma výparu bola najnižšia 4,9 mm v Telgárte a najvyššia 12,9 mm v Piešťanoch.

 

10. marec 2024

Stiahnuť close
10. marec 2024