11. apríl 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia ohľadom sucha sa v predchádzajúcich týždňoch postupne zhoršovala. Momentálne je už výrazné sucho na rozhraní Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. V povrchovej vrstve je výrazné sucho rozšírené aj na Záhorí, v oblasti Pezinka, a tiež v južnej časti Žilinského kraja. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na Záhorí. V povrchovej vrstve už kleslo nasýtenie ojedinele na Záhorí pod 10 %. Na väčšine Slovenska sa nachádza deficit pôdnej vlahy. Najvyššie hodnoty deficitu sú -40 mm ojedinele na strednom a západnom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) pokleslo na Záhorí už pod hranicu 10 %. Na Podunajskej nížine je zatiaľ najnižšie nasýtenie 40-50 %. V hlbšej vrstve pôdneho profilu (40-100 cm) je na väčšine územia nasýtenie vyššie ako 60 %. Na Záhorí sú najnižšie hodnoty 40-50 % a na Podunajskej nížine 50-60 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie na Záhorí v intervale 30-40 % a na Podunajskej nížine lokálne 40-50 %. Na celom území Slovenska je nasýtenie pod hranicou 50 % na približne 2 % plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je miestami na úrovni začínajúceho až výrazného sucha. Sucho pozorujeme na približne ¼ územia. Výrazné sucho je na rozhraní Trenčianskeho a Banskobystrického kraja, a lokálne v Slovenskom rudohorí, v okolí Žiliny a Martina. V povrchovej vrstve je suchom rôznej intenzity zasiahnutých 46 % územia. Výrazné sucho je v tejto časti pôdy na rozhraní stredného a západného Slovenska, a tiež na Záhorí a v okolí Pezinka. V hlbšej vrstve je sucho nanajvýš mierne, a to v oblastiach na rozhraní stredného a západného Slovenska a v Slovenskom rudohorí.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 mm ojedinele na strednom a západnom Slovensku. Deficit vlahy sa v celom pôdnom profile nachádza na približne 53 % územia. V povrchovej vrstve je deficit až na 78,5 % územia. Nadbytok vlahy je len ojedinele do +40 mm na Podunajskej nížine a severovýchode Slovenska.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 5.4. do 11.4.2021 spadlo najviac zrážok na Orave a Kysuciach, lokálne až 20-25 mm. Najmenej zrážok spadlo na Pohroní a Záhorí, do 0,5 mm. Najvyššia teplota vzduchu bola 21 °C počas víkendu 10.4.-11.4. Najnižšie klesla teplota na -13 °C v piatok 9.4. na Orave. Týždenný výpar bol najvyšší 21 mm na Záhorí. V percentách normálu bol výpar od 95 % do 145 %.

11. apríl 2021

Stiahnuť close
11. apríl 2021