11. jún 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Výnimočné sucho sa naďalej vyskytuje v celom profile na Záhorí, a v povrchovej vrstve v okolí Nového Mesta n. Váhom. Relatívne nasýtenie stúplo na Záhorí a vo východnej časti Podunajskej nížiny, no v západnej časti Podunajskej nížiny sú najnižšie hodnoty stále 10-20 %, v hlbšej vrstve na Záhorí, dokonca pod 10 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % v západnej časti Podunajskej nížiny. Na Záhorí, ale aj na severozápadnom a strednom Slovensku, sa nasýtenie zvýšilo. Na Záhorí je prevažne nasýtenie 20-30 %, podobná situácia je aj vo východnej časti Podunajskej nížiny. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie pod 10 % na Záhorí a inde už len v oblastiach s kamenistými pôdami. Podunajská nížina má nasýtenie v intervale 60-90 %, na Východoslovenskej nížine je situácia ešte lepšia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je bod zníženej dostupnosti dosiahnutý na približne 17 % celkovej plochy. Na Záhorí a lokálne aj v pohorí Tribeč je relatívne nasýtenie 10-20 %. Na veľkej časti Podunajskej nížiny sú hodnoty v intervale 40-50 %, nižšie 20-30 % sú najmä v okolí Bratislavy a Piešťan.  

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej je na úrovni výnimočného sucha v oblasti Nového Mesta n. Váhom. Výrazné sucho pretrváva v západnej časti Podunajskej nížiny, na Ponitrí a Záhorí, ale už sa objavilo aj v oblasti Hontu. V hlbšej vrstve je výrazné až výnimočné sucho na Záhorí, a tiež na severozápade a v centrálnej časti Slovenska. V celom pôdnom profile sa výnimočné sucho vyskytuje na Záhorí, výrazné sucho zasahuje okrem Záhoria, aj oblasť Bratislavy a Pezinka, ale aj dolné Považie. Výrazné sucho pokrýva 2,5 % celkovej plochy, bez rizika sucha je zatiaľ 40 % územia. V Košickej kotline, na Above, sa situácia zlepšila.

Deficit pôdnej vlahy je v intervale -60 až -40 mm na Záhorí a v Žiarskej kotline. Deficit pod -5 mm je na väčšine územia (takmer 80 % plochy). V porovnaní s minulým týždňom nedošlo k veľkým zmenám, skôr sa situácia o niečo zlepšila. Slabý nadbytok vlahy 5 až 20 mm je pozorovaný len ojedinele na severe a krajnom východe.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Počas predchádzajúceho týždňa prešli cez naše územie dva studené fronty. V utorok spadlo najviac zrážok na Gemeri a na krajnom juhovýchode, ojedinele okolo 50 mm, a následne v sobotu v Tatrách do 40 mm. Najmenej zrážok za celý týždeň, a to len do 1 mm, spadlo v oblasti Bratislavy a Senca. Po teplotnej stránke bol predchádzajúci týždeň opäť teplý až veľmi teplý. Najteplejšie bolo v utorok, na juhu Podunajskej nížiny, s maximom okolo 31,5 °C, a najchladnejšie ráno bolo vo štvrtok, kedy na Zamagurí poklesla teplota vzduchu na 3 °C. Najvyšší výpar bol na Záhorí v piatok s hodnotou okolo 6,5 mm/deň. Najveternejšie bolo v utorok na juhozápade. Priemerná denná rýchlosť vetra bola takmer 7 m/s.