11. marec 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Situácia sa v uplynulom týždni výrazne zlepšila. Na severozápade pozorujeme už len výrazné sucho, na severovýchode je len lokálne mierne sucho. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve v intervale 60-70 % v severnej časti Záhoria. Deficit pôdnej vlahy poklesol najmä na západnom Slovensku, ale stále je miestami, v okolí Považia a Kysúc, v intervale -5 až -20 mm.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je v severnej časti Záhoria 60-70 %, na ostatnom území západného Slovenska miestami 70-90 %. Na východnom a strednom Slovensku je situácia priaznivá a nasýtenie je nad 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je na takmer celom území nasýtenie nad 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je len v severnej časti Záhoria nasýtenie 70-90 %, na ostatnom území Slovenska je vyššie ako 90 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve a celom pôdnom profile je na úrovni výrazného sucha na Horných Kysuciach. Okrem Kysúc, je len ojedinele mierne alebo začínajúce sucho. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom viditeľne zlepšila. Aj keď neboli výraznejšie zrážky, ale vlaha sa v pôde doplnila z roztápajúcej sa snehovej pokrývky, keďže aj na horách bolo minulý týždeň relatívne teplo. V hlbšej vrstve je taktiež priaznivá situácia. Len lokálne na severe pozorujeme mierne až výrazné sucho.

Deficit pôdnej vlahy sa zmiernil na väčšine západného a východného Slovenska. Na východe dokonca prevláda nadbytok pôdnej vlahy. Najlepšia situácia je v okolí Popradu a Prešova. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm stále na západe, a to hlavne na Kysuciach, Považí a Turci. V hlbšej vrstve sa situácia nemení a prevládajú normálne podmienky.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo uplynulý týždeň na krajnom východe. V oblasti Vihorlatu a Bukovských vrchov to bolo viac ako 30 mm. Zrážky sa nevyskytli ojedinele na Orave. V juhovýchodnej časti Slovenska bolo opäť viacej zrážok ako na severozápade. Týždeň začal v studenom vzduchu. V pondelok bolo ešte v dolinách ojedinele -20 °C, ale už koncom týždňa sa oteplilo, a cez víkend bola najvyššia teplota 17 °C. Najvyšší výpar bol 2 mm/deň na Záhorí. Tento týždeň bola najvyššia priemerná rýchlosť vetra v nedeľu v okolí Nitry, a to 7 m/s.