11. november 2018

Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila. Extrémne sucho sa znovu objavilo na juhovýchode, a zároveň sa na juhozápade rozšírilo výrazné a výnimočné sucho. Približne 83 % územia Slovenska trpí deficitom pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie je v celom profile stále najmenej 20-30 % na juhovýchode.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie lokálne 20-30 % v okolí Nových Zámkov. Na väčšine Podunajskej a Východoslovenskej nížine je nasýtenie 30-50 %. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý najmä v južnej polovici Slovenska. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa nasýtenie postupne zvyšuje. Najnižšie hodnoty sú na juhovýchode a lokálne aj na juhu stredného Slovenska v intervale 10-20 %. Nasýtenie nad 90 % je v tejto vrstve len v severnej časti stredného Slovenska a ojedinele na juhozápade. V celom profile (0-100 cm) je stále nasýtenie 20-30 % na juhovýchode. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na 28 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je opäť na úrovni extrémneho sucha na juhovýchode Slovenska. Výnimočné sucho je okrem východu, aj na Turci a krajnom juhozápade. Výrazné sucho sa rozšírilo vo východnej časti Podunajskej nížiny a na Považí. Bez rizika sucha je takmer 30 % plochy. V povrchovej vrstve sa situácia podstatne zhoršila na juhozápade a juhovýchode. Výnimočné sucho sa objavilo na Podunajskej nížine a na Zemplíne. Výrazné sucho je v tejto vrstve aj na Záhorí. V hlbšej vrstve je extrémne sucho v Slanských vrchoch a lokálne aj na Turci a Hornom Považí. Bez rizika sucha je 37 % plochy.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 až -80 mm na východe Slovenska, pričom v niektorých miestach je deficit až -100 mm. Na strednom a západnom Slovensku je deficit najviac do -60 mm. Deficitom pôdnej vlahy trpí až 83 % územia. Nadbytok vlahy je do +20 mm na juhozápade a v Podtatranskej kotline. Rozdiely medzi jednotlivými regiónmi sú viditeľné najmä v hlbšej časti pôdy, v povrchovej vrstve sú rozdiely menšie.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň cez naše územie neprešiel žiaden frontálny systém. Zrážky sa vyskytli len v podobe mrholenia, prípadne v podobe usadených zrážok, a to za týždeň najviac 1,5 mm v horských oblastiach. Podmienky sa preto na väčšine územia zhoršili. Počas celého týždňa prevažovala nízka oblačnosť. Menej oblačnosti bolo na severe stredného Slovenska a na juhovýchode Podunajska. Výpar dosiahol týždennú sumu najviac 11,5 mm v Mochovciach.