12. december 2021

 Stav pôdnej vlahy:

Na Slovensku je aktuálne len ojedinele začínajúce až mierne sucho. Suchom je zasiahnutých len 5 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny. Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm v juhozápadnej časti stredného Slovenska. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm na severovýchode Slovenska a na Záhorí.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na väčšine územia už vyššie ako 90 %. Na juhu Podunajskej nížiny a v juhozápadnej časti stredného Slovenska je nasýtenie ojedinele 60-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte stále nasýtenie na veľkej časti Podunajskej nížiny v intervale 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia 30-40 % na juhu Podunajskej nížiny a lokálne aj na Krupinskej planine.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha v západnej časti stredného Slovenska a lokálne aj na Podunajskej nížine. Mierne sucho je na Krupinskej planine a v Štiavnických vrchoch. V povrchovej vrstve je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, len na Kysuciach, Orave a Tekove je lokálne začínajúce sucho. V hlbšej vrstve je ešte stále lokálne na Podunajskej nížine a Krupinskej planine výrazné až extrémne sucho. Extrémne sucho zasahuje v pôdnom profile 40-100 cm celkovo len 0,3 % územia Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -60 mm v juhozápadnej časti stredného Slovenska a lokálne aj na Pohroní. Deficit do -40 mm je okrem stredného Slovenska aj na Podunajskej nížine a krajnom východe. Normálne podmienky sú na približne 42 % územia. Najvyšší nadbytok vlahy v pôde je do +60 mm na Záhorí a v okolí Bardejova, Stropkova a Svidníka.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 6.12 do 12.12.2021 spadlo najviac zrážok v oblasti Malých Karpát a na Záhorí. Lokálne to bolo najviac 20-29 mm. Najmenej zrážok spadlo v Podtatranskej kotline a na Spiši, v intervale 2-4 mm. Najnižšia teplota vzduchu bola -16 °C v Poprade. Najvyššia teplota vzduchu bola 8 °C na juhu stredného Slovenska. Týždenná suma výparu bola najvyššia 4 mm v Košiciach. V percentách normálu bol výpar od 40 % na Orave do 180 % na Zemplíne a Above.

12. december 2021

Stiahnuť close
12. december 2021