12. november 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Bez rizika je stále takmer celé územie Slovenska, len v hlbšej vrstve je začínajúce sucho lokálne na Záhorí a v okolí Revúcej. Relatívne nasýtenie v hlbšej vrstve je 20-30 % na Záhorí a v Juhoslovenskej kotline 30-40 %. Deficit pôdnej vlahy je najmä na Gemeri, Above a Zemplíne.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je takmer na celom území na 70 %, len v oblasti Záhoria, Bratislavy a na Above je na malej ploche 50-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) dosahuje nasýtenie najnižšie hodnoty 20-30 % na Záhorí. V Juhoslovenskej kotline je to 30-40 %. Najlepšia situácia je v Žilinskom kraji, kde je nasýtenie na celom jeho území 90-100 %. V celom profile (0-100 cm) je bod zníženej dostupnosti dosiahnutý len ojedinele na Záhorí. V Juhoslovenskej kotline a Zemplíne je nasýtenie 50-60 %. Situácia sa tak už niekoľko týždňov prakticky nemení.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v hlbšej vrstve dosahuje lokálne na Záhorí a v okolí Revúcej úroveň začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve a v celom profile je celé územie bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je stále najvyšší do -40 mm v hlbšej vrstve na Gemeri, Záhorí a v okolí Trebišova. Nadbytok vlahy dosahuje najvyššie hodnoty na východe Podunajskej nížiny a Pohroní.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol najvlhkejší v oblasti Banskej Bystrice a Brezna, kde ojedinele spadlo až 40 mm. Najmenej zrážok spadlo v okolí Prešova, a to len 3,5 mm. Počas týždňa sa striedali slnečné dni so sychravými a hmlistými. Po teplotnej stránke bol týždeň normálny. Najvyššia teplota bola začiatkom týždňa 16,5 °C na juhu stredného Slovenska, a najchladnejšie bolo v stredu -6 °C. Najvyšší výpar bol v Bratislave, v sobotu 1,5 mm. V sobotu bolo najveternejšie v Podtatranskej kotline, kde bola priemerná rýchlosť vetra takmer 7 m/s.