13. august 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Situácia ohľadom sucha sa po predchádzajúcom týždni výrazne zlepšila. V hlbšej vrstve však stále na Záhorí je nasýtenie pod 10 % a miestami je na Slovensku až extrémne sucho. V povrchovej vrstve však sucho už nie je a bod zníženej dostupnosti je prekonaný len na niektorých miestach na juhozápade.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je v intervale 40-50 % na juhu Podunajskej nížiny, na Záhorí a v okolí Piešťan. To sú jediné oblasti, kde je nasýtenie pod bodom zníženej dostupnosti. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia už dlhšie nemení. Na Záhorí je nasýtenie pod 10 %. Bod zníženej dostupnosti je až na ¾ územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 10-20 % na západe Záhoria, vyššie hodnoty 20-30 % sú okrem Záhoria, aj v Juhoslovenskej a Košickej kotline, a lokálne aj na Podunajsku.

V povrchovej vrstve je (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) bez rizika sucha celé územie. V hlbšej vrstve je stále extrémne sucho na Záhorí a lokálne aj na strednom a východnom Slovensku. Bez rizika sucha sú len pohoria prevažne v severnej polovici územia, a tiež aj Zemplín, a to hlavne jeho východná polovica. V celom pôdnom profile je mierne sucho v oblasti Spiša a Volovských vrchov, a čiastočne aj na Záhorí. Bez rizika sucha je až 68 % územia, pričom najlepšia situácia je práve na Východoslovenskej a Podunajskej nížine.

Najvyššie hodnoty deficitu pôdnej vlahy -60 až -40 mm sú v oblasti Volovských a Slanských vrchov, a tiež na severozápade v Javorníkoch. V povrchovej vrstve je oveľa lepšia situácia ako v hlbšej vrstve. Nadbytok vlahy pozorujeme na krajnom juhovýchode, kde sú hodnoty až do +40 mm. Nadbytok vlahy je aj na Podunajskej nížine, ale len do +20 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo opäť na východe, v oblasti Sobraniec a Vihorlatu. Ojedinele boli v tejto oblasti týždenné úhrny až 70 mm, pričom väčšina zrážok spadla počas víkendu. Najmenej zrážok spadlo v oblasti Hontu a Štiavnických vrchov, len do 2 mm. Po chladnejšom začiatku týždňa, kedy na severe bolo v utorok minimum 4 °C, sa opäť výrazne oteplilo a maximum na Záhorí už vo štvrtok dosiahlo hodnotu až 38 °C. Cez víkend prešiel opäť studený front, ale na východe sa ochladilo až v nedeľu. Na nížinách boli aj cez víkend teploty vysoko nad 25 °C. Najveternejšie bolo na juhozápade v sobotu s rýchlosťou až 9 m/s.