13. december 2015

Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

V týždni od 6.12. do 13.12.2015 sa intenzita sucha aj relatívne nasýtenie nepatrne zmenili len v povrchovej vrstve pôdy. Takmer celé Slovensko je stále bez rizika sucha. V povrchovej vrstve pôdy je najnižšie relatívne nasýtenie 60 % ojedinele na juhozápade a v hlbšej vrstve pôdy sa nachádzajú niektoré malé oblasti na Záhorí a Šariši, ktoré majú relatívne nasýtenie tesne pod hranicou bodu zníženej dostupnosti.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie pôdy je stále na väčšine územia v intervale 90-100 %. Situácia v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm): V tejto vrstve sa zvýšila plocha s relatívnych nasýtením 70-90 % na úkor plochy s nasýtením 90-100 %. Je to len nepatrné zhoršenie. Relatívne nasýtenie 60-70 % sa nachádza na juhozápade Slovenska, najmä na krajnom severe Záhorskej nížiny. Situácia v hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm): Malé územia na Záhorí a okolí Prešova majú relatívne nasýtenie 40-50 %. Táto plocha však zaberá len 0,1 % celkového územia. Približne 90 % ma relatívne nasýtenie až 90-100 %. Stav v celom profile (0-100 cm): Oproti minulému týždňu nenastali významné zmeny. 0,3 % celkovej plochy zaberajú oblasti s relatívnym nasýtením 60-70 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa zmenila taktiež najmä v povrchovej vrstve. Zatiaľ, čo minulý týždeň bolo celé územie bez rizika sucha, tento týždeň má 4,5 % územia intenzitu sucha S0. Týka sa to hlavne Podunajskej nížiny. V hlbšej časti pôdy sa začínajúce sucho (S1) vyskytuje na 0,6 % (okolie Prešova). V celom pôdnom profile je stav najpriaznivejší. Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha, len malé oblasti (0,4 %) majú intenzitu sucha na úrovni S0.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

Počas minulého týždňa sme boli vo viacerých dňoch pod vplyvom tlakovej výše. Cez naše územie prešli len dva zrážkovo nevýrazné studené fronty. Najviac zrážkové dni boli 9.12. a tiež 12.12., resp. 13.12. Najvyššie denné úhrny však neprekročili 7 mm. Počas týždňa bolo najviac slnka vo vysokohorských polohách. Najmenej slnečné oblasti boli na juhovýchode Slovenska. Tam sa ojedinele Slnko neukázalo aj celý týždeň. Teploty vzduchu mali opäť inverzný charakter. Najvyššie maximálne teploty boli až 10 °C v kotlinách na strednom Slovensku. Minimálne teploty klesali v najchladnejších dolinách do -6 °C. Celý týždeň bol typický málo veterným počasím, s minimálnym slnečným svitom a relatívne vysokými teplotami vzduchu. Výrazné odchýlky od dlhodobého priemeru boli najmä v horských oblastiach a kotlinách na strednom Slovensku. Napriek nízkym úhrnom zrážok sa situácia ohľadom sucha výrazne nemenila kvôli nízkym hodnotám výparu.
 

 

13. december 2015

Stiahnuť close
13. december 2015