13. február 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Mierne až výrazné sucho sa aktuálne nachádza na juhu stredného a západného Slovenska, pričom najhoršia situácia je na juhu Podunajskej nížiny, Honte a v oblasti Krupinskej planiny. Výrazné sucho zasahuje celkovo až 5 % územia. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % v okolí Hurbanova, Nových Zámkov a Bratislavy. Deficit pôdnej vlahy je na juhu Podunajskej nížiny lokálne až do -80 mm. Na juhu stredného a východného Slovenska je to ojedinele najviac do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 30-40 % v okolí Komárna a Nových Zámkov. Na juhu stredného a východného Slovenska sú najnižšie hodnoty 50-60 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je stále nasýtenie lokálne v okolí Nových Zámkov a Bratislavy v intervale 10-20 %. Na väčšine Podunajskej nížiny je nasýtenie v tejto vrstve pôdy v intervale 20-30 %. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 20-30 % v okolí Hurbanova, Nových Zámkov a Bratislavy. Nasýtenie nižšie ako 50 % je okrem Podunajskej nížiny, aj v Juhoslovenskej kotline, na Zemplíne a Above.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni mierneho až výrazného sucha na juhu stredného a západného Slovenska. Výrazné sucho je hlavne na juhu Podunajskej nížiny, Honte a v oblasti Krupinskej planiny a zasahuje celkovo 5,3 % územia. Výrazné sucho v povrchovej vrstve je ešte aj na Záhorí, Above a Gemeri. V hlbšej vrstve je výrazné sucho len ojedinele v juhozápadnej časti stredného Slovenska a lokálne v okolí Hurbanova.

Deficit pôdnej vlahy je už lokálne na juhu Podunajskej nížiny v intervale -60 až -80 mm. Deficit vlahy do -60 mm je okrem veľkej časti Podunajskej nížiny, aj na Honte, Pohroní a Above. Normálne podmienky sú na 48 % územia. Nadbytok vlahy ostal najvyšší do +40 mm lokálne na Liptove, Spiši a v okolí Bardejova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 7.2. do 13.2.2022 spadlo najviac zrážok 30-40 mm na Orave a Kysuciach. Najnižšie úhrny zrážok boli opäť na Gemeri a Novohrade. Lokálne na Gemeri bolo dokonca úplne bez zrážok. Najvyššia teplota vzduchu bola 15 °C na juhu Banskobystrického kraja. Najnižšie klesla teplota na -14 °C na Zamagurí a Horehroní. Týždenná suma výparu bola najvyššia 10,5 mm v Bratislave a najnižšia 2,5 mm v Oravskej Lesnej.

13. február 2022

Stiahnuť close
13. február 2022