14. január 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Situácia je naďalej priaznivá. Len lokálne na krajnom východe je znížená úroveň pôdnej vlahy. V povrchovej vrstve má celé územie nasýtenie nad 70 %. V hlbšej vrstve je lokálne na Záhorí nasýtenie 50-60 %. Deficit pôdnej vlahy je v hlbšej vrstve najviac -40 mm lokálne na Záhorí.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je stále na väčšine Slovenska nad 90 %, len na Spiši, Šariši a Above je v intervale 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je lokálne na Záhorí nasýtenie 50-60 %. Okrem toho, je na celom území nasýtenie nad 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je situácia podobná. Takmer celé územie Slovenska má nasýtenie nad 90 %.

Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha, len v povrchovej vrstve a celom profile je znížená úroveň pôdnej vlahy ojedinele na krajnom východe. V hlbšej vrstve na Záhorí je lokálne začínajúce sucho.

Na území Slovenska sú momentálne prevažne normálne podmienky. V hlbšej vrstve je na Záhorí deficit pôdnej vlahy do -40 mm. V západnej časti Podunajska lokálne do -20 mm. Nadbytok vlahy pozorujeme najmä v okolí Prešova a na juhu Podunajska.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo tento týždeň na južných svahoch Malých Karpát, najviac 20 mm. Najmenej zrážok bolo na Above, ojedinele len 0,4 mm. Počas celého týždňa bolo relatívne teplo, s maximom okolo 12,5 °C. Postupne, v závere týždňa sa ochladzovalo, a v nedeľu bolo minimum -11 °C. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola tento týždeň 9 m/s. Denná hodnota výparu bola najviac 1,7 mm v okolí Levíc.