14. máj 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V povrchovej aj hlbšej vrstve je na juhozápade mierne sucho. V povrchovej vrstve je zasiahnutá najmä oblasť Bratislavy, v hlbšej časti profilu západná časť Záhoria. Relatívne nasýtenie v povrchovej časti profilu je najnižšie 10-20 % v okolí Bratislavy. V tejto oblasti sa naďalej prehlbuje aj deficit pôdnej vlahy.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je v intervale 10-20 % v okolí Bratislavy. Nízke hodnoty 20-30 % sú aj v okolí Senca a na Záhorí. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na 6 % celkovej plochy. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia dlhodobo stabilná. Na Záhorí sú najnižšie hodnoty 10-20 %. V celom pôdnom profile nastali len nepatrné zmeny. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý len na Záhorí a lokálne v okolí Bratislavy, kde sa situácia každým týždňom mierne zhoršuje.
 

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je už na úrovni mierneho sucha v oblasti miest Bratislava a Pezinok. V porovnaní s minulým týždňom, kedy tu bolo len začínajúce sucho, sa teda situácia o niečo zhoršila. Začínajúce až mierne sucho je aj na Záhorí. Ostatné územie Slovenska je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je trvalé mierne sucho na Záhorí, najmä v jeho západnej časti. V okolí Bratislavy je zatiaľ len začínajúce sucho. V celom pôdnom profile sa situácia mierne zhoršila len na krajnom juhozápade. Stále takmer 97 % územia Slovenska nemá riziko sucha.
 

Najväčší Deficit pôdnej vlahy zostáva stále na Záhorí, kde sú hodnoty -40 až -60 mm. V oblasti Bratislavy, Senca a Pezinka je deficit -40 až -20 mm. Na krajnom juhozápade sa tak v porovnaní s minulým týždňom situácia o niečo zhoršila. Nadbytok zrážok klesol aj v ostatných častiach Podunajskej nížiny, ale smerom na východ sa hodnoty zvyšujú. Na ostatnom území Slovenska sa množstvo pôdnej vlahy najviac zvýšilo v Juhoslovenskej kotline, a tiež na východe, najmä v oblasti Šariša a Spiša.
 

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Minulý týždeň sa zrážky vyskytli najmä vo výhodnej polovici územia. Na Šariši spadlo až 45-50 mm zrážok. Naopak, na krajnom juhozápade, ojedinele nepršalo skoro vôbec a boli len nemerateľné úhrny. Týždeň začal najskôr chladným počasím. Najchladnejšie bolo v stredu ráno, v dolinách na strednom Slovensku klesla teplota vzduchu až na -6 °C. Postupne sa však otepľovalo, a to najviac na juhozápade, kde v piatok a cez víkend bola maximálna teplota až 27 °C. V tejto časti Slovenska bol aj najvyšší slnečný svit a výpar, ktorý dosiahol v jednotlivých dňoch až 4,5 mm. Najveternejšie bolo v utorok, na východe s priemernou rýchlosťou vetra do 9 m/s.