14. október 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zhoršila. Výnimočné sucho je na východnom Slovensku, Gemeri a Turci. Na Turci je dokonca lokálne opäť až extrémne sucho. Zhoršenie vidieť najmä v povrchovej vrstve. Začínajúce sucho je už takmer na celom území. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % lokálne na juhu východného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je do -100 mm v oblasti Vihorlatu, Polonín a Slanských vrchov.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie 10-20 % na Záhorí a 20-30 % ojedinele na Podunajskej a miestami na Východoslovenskej nížine. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý v tejto vrstve na 54 % plochy. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % stále ojedinele na východnom Slovensku. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 % na juhu východného Slovenska. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na polovici územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha najmä na východnom Slovensku, ale aj na Gemeri, Turci a v oblasti Žiliny. Na Turci je opäť lokálne až extrémne sucho. V povrchovej vrstve je na väčšine územia začínajúce sucho, mierne sucho je na východe a aj na krajnom juhozápade. V hlbšej vrstve sa situácia príliš nezmenila. Extrémne sucho dlhodobo zasahuje Slanské vrchy, Poloniny a je lokálne aj na Gemeri a Turci.

Deficit pôdnej vlahy je opäť až do -100 mm na východe Slovenska, a to v oblasti pohorí Slanské vrchy, Poloniny a Vihorlat. Na severozápade a na Gemeri je deficit do -80 mm. Nadbytok vlahy je stále najvyšší na juhozápade a v Podtatranskej kotline.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Minulý týždeň sa zrážky nevyskytli takmer na celom území Slovenska. Ojedinele boli zrážky z mrholenia, prípadne len usadené. Na celom území teda pozorujeme zhoršenie podmienok. K zhoršeniu prispelo aj na túto ročnú dobu veľmi teplé a slnečné počasie. Najvyššia teplota bola počas týždňa 26 °C a najchladnejšie rána boli cez víkend, s najnižšou teplotou do -1 °C. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola 7 m/s v pondelok na Východoslovenskej nížine.