15. august 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je väčšina územia Slovenska bez rizika sucha a len ojedinele je začínajúce až mierne sucho. Relatívne nasýtenie pôdnej vlahy je nižšie ako 10 % v oblasti Hurbanova a Bratislavy. V hlbšej vrstve pôdy sú nižšie hodnoty nasýtenia ako 10 % aj na Záhorí a Dolnom Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na severovýchode a Orave najviac -60 mm. Nadbytok vlahy je najvyšší +80 mm v okolí Bardejova, Trenčína a Lučenca.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % v oblasti Bratislavy a Hurbanova. Nasýtenie 10-20 % je ojedinele na juhu a v západnej časti Podunajskej nížiny, a lokálne aj na Zemplíne. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 10 % na Záhorí, v oblasti Bratislavy, Hurbanova a lokálne na Dolnom Zemplíne. V tejto časti pôdy je situácia v južnej časti Slovenska ešte stále nepriaznivá a nasýtenie v intervale 10-20 % zasahuje až 1/3 územia Slovenska. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % v oblasti Bratislavy a Hurbanova. Hodnoty nasýtenia 10-20 % sú okrem Podunajskej nížiny, aj na Záhorí a Zemplíne.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni nanajvýš začínajúceho až mierneho sucha. Bez rizika sucha je 85 % územia Slovenska. V povrchovej vrstve je len ojedinele začínajúce sucho. V hlbšej vrstve je mierne sucho ojedinele na krajnom východe a lokálne vo Volovských vrchoch a Orave.

Deficit pôdnej vlahy je najviac -60 mm lokálne na krajnom východe a Orave. Normálne podmienky pozorujeme na 26 % územia. Nadbytok vlahy je najviac +80 mm lokálne v okolí Bardejova, Lučenca a Trenčína.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 09.08 do 15.08.2021 spadlo najviac zrážok na severe východného Slovenska. Najvyššie týždenné úhrny boli 60-75 mm v okolí Starej Ľubovne a Bardejova. Na viacerých miestach bolo tento týždeň bez zrážok, a to najmä na Podunajskej nížine, Pohroní a Spiši. Po chladnejšom úvode týždňa, sa počas druhej polovice týždňa výrazne oteplilo. Najvyššia teplota vzduchu bola 36 °C v nedeľu v okolí Štúrova. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 5 °C na Orave. Týždenný výpar bol najvyšší 39 mm v oblasti Bratislavy a najnižší 23 mm v Medzilaborciach. V percentách normálu bol výpar od 110 % do 150 %.

15. august 2021

Stiahnuť close
15. august 2021