15. máj 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 8.5. do 15.5.2016 sa intenzita výrazne zmiernila najmä v povrchovej vrstve. Výnimočné sucho sa však ešte stále vyskytuje v hlbšej časti profilu na krajnom východe Slovenska. Relatívne nasýtenie je na väčšine územia vyššie ako 70 %. Len nepatrné zlepšenie sme zaznamenali na krajnom východe. Tu a tiež na Záhorí sú hodnoty stále okolo 50 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie sa zvýšilo na väčšine územia. V povrchovej vrstve (0-40 cm) sú hodnoty 50-60 % v okresoch Skalica a tiež Sobrance a Michalovce. Na ostatnom území je relatívne nasýtenie vyššie ako 60 %, na približne 2/3 územia je dokonca vyššie ako 90 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia na krajnom východe priaznivejšia. Na Záhorí sú ojedinele hodnoty okolo 30-40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je relatívne nasýtenie 50-60 % len na Záhorí. Na približne 2/3 územia sú pôdy nasýtené. Na Východoslovenskej nížine je relatívne ojedinele 60-70 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) v povrchovej vrstve charakterizuje celé územie bez rizika sucha. V hlbšej časti profilu je výnimočné sucho na krajnom východe, v okresoch Sobrance a Michalovce. V celom pôdnom profile sme zaznamenali výrazné zlepšenie v porovnaní s minulým týždňom. Takmer celé územie je bez rizika sucha. Na krajnom východe je intenzita na úrovni začínajúceho sucha (asi 0,2 % celkovej plochy).

Dopady sucha na vegetáciu:

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni spadlo až 70 mm v horách na strednom a východnom Slovensku. Takmer na celom území boli týždenné úhrny zrážok vyššie ako 20 mm. Kvôli vysokým úhrnom zrážok sa intenzita sucha zmiernila na celom území. Z hľadiska teplôt bol uplynulý týždeň teplotne priemerný. Najteplejšie bolo vo štvrtok na juhovýchode až 26 °C. Cez víkend sa postupne ochladzovalo. Najnižšie minimálne teploty klesli na 0 °C ešte na začiatku minulého týždňa. V najveternejších dňoch boli najvyššie priemerné rýchlosti vetra do 6 m/s.
 

15. máj 2016

Stiahnuť close
15. máj 2016