15. máj 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa predchádzajúci týždeň zhoršila na viacerých miestach. Výnimočné až extrémne sucho sa nachádza lokálne na Podunajskej nížine, Záhorí a juhovýchode Slovenska. Extrémne sucho je v okolí Bratislavy a Stupavy, lokálne aj v okolí Vranova n. Topľou. Výrazné sucho zasahuje až takmer 12 % územia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % miestami na Podunajskej nížine a Záhorí. V hlbšej vrstve je nasýtenie ojedinele na Záhorí dokonca nižšie ako 10 %. Deficit pôdnej vlahy je na juhu najviac do -60 mm. Na veľkej časti Slovenska je deficit pôdnej vlahy od -5 do -40 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na celej Podunajskej nížine a ojedinele aj na Záhorí najnižšie v intervale 10-20 %. Na juhu stredného a východného Slovenska je najnižšie nasýtenie 20-30 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ojedinele nasýtenie na Záhorí nižšie ako 10 %. Na Podunajskej nížine sú najnižšie hodnoty 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie 10-20 % na Záhorí a Podunajskej nížine. Na juhu stredného a východného Slovenska je nasýtenie najnižšie 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na približne 44 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je lokálne na Podunajskej nížine, Záhorí a juhovýchode na úrovni výnimočného až extrémneho sucha. Extrémne sucho je v oblasti Bratislavy, Pezinka a Stupavy a lokálne aj v okolí Vranova n. Topľou. V povrchovej vrstve extrémne sucho zasahuje 1,1 % územia. V hlbšej vrstve zatiaľ registrujeme len výrazné sucho, a to prevažne na Záhorí a Podunajskej nížine.

Deficit pôdnej vlahy je miestami na juhu najviac do -60 mm. Na väčšine územia Slovenska je deficit od -5 do -40 mm. Normálne podmienky sú na 10 % územia. Nadbytok vlahy je len lokálne vo Veľkej Fatre do +20 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 9.5. do 15.5.2022 spadlo najviac zrážok 30-40 mm na Ponitrí a Gemeri a naopak, ojedinele bolo úplne bez zrážok. Rozloženie zrážok bolo podmienené búrkovou činnosťou a prehánkami. Počas týždňa bolo prevažne teplo s miernym ochladením v piatok. Najvyššia teplota vzduchu bola vo štvrtok 32 °C na Žitnom ostrove. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 0 °C na Orave. Najvyšší týždenný výpar bol na Kolibe v Bratislave, až okolo 35 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach a Bardejove, len okolo 23 mm. V percentách normálu bol výpar od 117 % v Žihárci a Dudinciach do 147 % v Čadci.

15. máj 2022

Stiahnuť close
15. máj 2022