16. júl 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:
 
V povrchovej vrstve je už takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve sa extrémne sucho vyskytuje na západe, ale aj čiastočne aj na východe Slovenska. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 20-30 % a v hlbšej vrstve pod 10 %.
 

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je v intervale 20-30 % ojedinele na Podunajskej nížine a lokálne aj v Juhoslovenskej kotline. Na Záhorí sa situácia podstatne zlepšila a relatívne nasýtenie tu dosahuje hodnoty od 30 do 70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je situácia stále vážna. Veľmi nízke nasýtenie pod 10 % je na Záhorí a v oblasti Nitry a Banskej Bystrice. Väčšina Podunajskej nížiny je v intervale 20 až 50 %, na Východoslovenskej nížine je situácia podstatne lepšia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty 10-20 % na Záhorí, v Bratislave a na Ponitrí. Podunajská nížina je v intervale 10-50 %. Bod zníženej dostupnosti je na približne 45 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je nanajvýš na úrovni začínajúceho sucha, a to len ojedinele na západnom Slovensku. Situácia v tejto časti profilu sa tak naďalej zlepšuje. V hlbšej vrstve sa udiali len nevýrazné zmeny. Extrémne sucho pretrváva na Záhorí, a tiahne sa Považím, až po oblasť Žiliny. Výrazné až výnimočné sucho zasahuje oblasti aj na východnom a strednom Slovensku. V celom pôdnom profile je výrazné sucho len lokálne na Záhorí a mierne sucho zasahuje, okrem Záhoria, aj Pohronie a Ponitrie. Bez rizika sucha zostáva východné Slovensko (od Slanských vrchov na východ), Liptov, Orava a časť Považia.

Deficit pôdnej vlahy je v intervale -40 až -60 mm ojedinele v centrálnej časti Slovenska. Na Podunajskej nížine a Záhorí je deficit od -5 do -40 mm. Nadbytok pôdnej vlahy je na východe, Orave, Liptove a v Strážovských vrchoch. V povrchovej vrstve je situácia priaznivejšia. Väčšina územia je v tejto vrstve pôdy už v intervale -20 až +20 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni najviac zrážok spadlo v pondelok 10.7. a následne počas teplotne výrazného studeného frontu v stredu 12.7. Najvyššie úhrny zrážok boli na Orave, v intervale 80-90 mm. Najmenej zrážok, len okolo 2 mm, spadlo v okolí Senca a Topoľčian. Zo začiatku týždňa bolo ešte veľmi horúco. Na juhu Podunajskej nížiny bolo maximum teploty vzduchu nad 35 °C. Neskôr, sa postupne ochladzovalo, najvýraznejšie ochladenie bolo v strede týždňa, a tiež v sobotu. Najnižšia ranná teplota bola 0,5 °C v piatok v oblasti Slovenského raja. Pri prechode frontálnych systémov bolo aj veterno. Najvyššia rýchlosť vetra bola 8 m/s v stredu na Podunajskej nížine.