16. október 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 9.10. do 16.10.2016 sa situácia zmenila len nepatrne. Takmer celé Slovensko je bez rizika sucha. Čiastočne sa doplnila vlhkosť v pôde na juhozápade. Relatívne nasýtenie v hlbšej časti pôdy je na celom území už nad 10 %, a to aj na Záhorí. V celom pôdnom profile sú najnižšie hodnoty 30 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 40-50 % na juhozápade, a to konkrétne v okolí Piešťan, Senca, Bratislavy, a tiež na krajnom západe Záhoria. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) sa hodnoty zvýšili. Najnižšie sú 10 až 20 % na Záhorí a v Malých Karpatoch. Bod zníženej dostupnosti je len na 10 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najsuchšie stále na Záhorí. Tu sú hodnoty relatívneho nasýtenia 30-40 %. Bod zníženej dostupnosti je na približne 4 % celkovej plochy. V porovnaní s minulým týždňom tak ide o slabé zlepšenie a doplnenie vlhkosti v pôde.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je intenzita sucha S0 len v okolí Bratislavy, ostatné územie je bez rizika sucha. V hlbšej časti profilu sa začínajúce sucho (S1) vyskytuje na Záhorí. Až 97,5 % územia je bez rizika sucha. V celom pôdnom profile je veľmi podobná situácia. Začínajúce sucho je len na veľmi malom území severovýchodne od Bratislavy.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

V uplynulom týždni sa najviac zrážok vyskytlo v horských oblastiach stredného a severného Slovenska. Najvyššie týždenné úhrny boli do 25 mm. Zrážky sa vyskytli takmer každý deň, nespadli však vo veľkom množstve. Celý týždeň bol prevažne zamračený, spočiatku relatívne chladný a s nízkym výparom. Cez víkend sa stihlo nakrátko otepliť na západe na 20 °C. Nočné minimá boli najnižšie v pondelok do -4 °C. V niektorých dňoch bolo veterno, najmä v lokalitách náchylných na juhovýchodný až východný smer vetra. V piatok na Záhorí bol denný priemer rýchlosti vetra ojedinele až 10 m/s.