17. apríl 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 10.4. do 17.4.2016 sa intenzita sucha na krajnom východe zmiernila. Zvýšenie intenzity sucha sme však zaznamenali na juhu Nitrianskeho a v západnej časti Banskobystrického kraja, kde už je to na úrovni mierneho sucha. Relatívne nasýtenie sa v horských oblastiach na strednom a východnom Slovensku zvýšilo, no na Podunajskej a Východoslovenskej nížine pokleslo. V povrchovej vrstve je relatívne nasýtenie v oblasti Hurbanova dokonca menej ako 30 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je jasne diferencované. Severná polovica Slovenska má hodnoty vyššie ako 70 %, zatiaľ čo na juhu, špeciálne na Podunajskej nížine je relatívne nasýtenie ojedinele nižšie ako 30 %. Približne 2 % celkovej plochy má relatívne nasýtenie 30-40 % a je hlavne oblasť Hurbanova a Nových Zámkov. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) sa situácia dramaticky nemenila. Na Podunajskej nížine je veľký rozdiel medzi povrchovou vrstvou a spodnými vrstvami. V spodných vrstvách je ešte stále relatívne nasýtenie vysoké, dokonca vyššie ako 90 %. Ak by sme to zhrnuli, tak v celom profile (0-100 cm) to je 60-70 %. Tieto hodnoty zasahujú oblasť veľkosti 2,5 % celkovej plochy a nachádzajú sa v rôznych oblastiach Slovenska. V horských oblastiach je stále pôdnej vlhkosti dostatok.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) v povrchovej vrstve sa na väčšine Slovenska znížila. Výrazné sucho (S3) je len na krajnom východe, mierne sucho pokrýva 6 % celkovej plochy. V hlbšej časti profilu je situácia menej priaznivá. Výrazné sucho je na 2 % plochy a mierne sucho takmer na 10 %. Najhoršia situácia v tejto časti profilu je taktiež na krajnom východe. V celom pôdnom profile je situácia podobná. Výrazné sucho zasahuje krajný východ, mierne sucho je na juhu Podunajskej nížiny, a tiež v oblasti Hontu a Novohradu. Mierne sucho taktiež zasahuje oblasti na východe Slovenska a čiastočne aj Kysuce a hornú Oravu.

Dopady sucha na vegetáciu:

V dôsledku teplého počasia v prvej polovici apríla je stav kondície vegetácie lepší ako dlhodobý priemer. Hodnoty viac ako 135 % sú na Podunajskej nížine, na Ponitrí, ale aj v západnej časti Košického kraja.


Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň prešlo cez naše územie niekoľko frontálnych systémov. Najviac zrážok spadlo na rozhraní stredného a východného Slovenska, až 43 mm. Týždenné úhrny okolo 30 mm boli aj ojedinele na severovýchode a v západnej polovici Slovenska. Naopak, najsuchšie bolo na juhu Podunajskej nížiny, kde spadlo len nemerateľné množstvo zrážok a zároveň boli aj vysoké hodnoty výparu, čo sa odzrkadlilo na zhoršení situácie ohľadom sucha predovšetkým v povrchovej vrstve pôdy. Najteplejšie bolo v sobotu a nedeľu 16.4. a 17.4., kedy sa vyskytli aj v nižšie položených kotlinách letné dni. Najchladnejšie bolo v piatok 15.4. Minimá poklesli v Slovenskom Rudohorí na 0 °C. Najveternejší deň bol pondelok. Na východe boli rýchlosti vetra takmer 8 m/s.
 

17. apríl 2016

Stiahnuť close
17. apríl 2016