17. február 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výnimočné až extrémne sucho sa udržuje na východnom Slovensku. Zasiahnuté sú najmä oblasti: Košická kotlina, Abov a Dolný Zemplín. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 40-50 % na Spiši a Above. Deficit pôdnej vlahy na východe dosahuje najvyššie hodnoty až -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je najnižšie v intervale 40-50 % ojedinele na Spiši a Above. O niečo vyššie hodnoty 50-60 % sú najmä v Hornádskej kotline, Košickej kotline a Above. Nasýtenie pokleslo na Podunajskej nížine, ale i tu je stále 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie 50-60 % v okolí Prešova. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie 60-70 % v Hornádskej kotline, Košickej kotline a na Dolnom Zemplíne.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha ojedinele v oblasti Košíc, Prešova a na Dolnom Zemplíne. Extrémne sucho zasahuje najmä Košickú kotlinu a oblasť povodia rieky Bodva. Výnimočné sucho sa rozšírilo na Dolnom Zemplíne. Na ostatnom území Slovenska je nanajvýš začínajúce sucho. Približne 87 % plochy je bez rizika sucha. V povrchovej vrstve je výrazné sucho na Above a začínajúce sucho lokálne na Spiši a v okolí Prešova. V hlbšej vrstve extrémne sucho zasahuje oblasť Slanských vrchov a okolie Vranova nad Topľou. Výrazným až extrémnym suchom je v tejto vrstve zasiahnutých 5,5 % územia.

Deficit pôdnej vlahy je stále až -60 mm na východnom Slovensku. Najhoršie je na tom oblasť Prešova, Košíc, Moldavy nad Bodvou a Dolný Zemplín. Približne 70 % územia má normálne podmienky. Nadbytok vlahy je najviac +20 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok spadlo tento týždeň v oblasti Tatier do 35 mm. Na juhozápade, ale ojedinele aj na východnom Slovensku, sa zrážky tento týždeň nevyskytli, prípadne boli nemerateľné. Najteplejšie bolo tento týždeň až 15 °C v nedeľu na Ponitrí a najchladnejšie -13 °C v stredu v Slovenskom raji. V prvej polovici týždňa ešte prevládalo nestabilné počasie so snehovými prehánkami. V druhej polovici týždňa sa počasie stabilizovalo a prevažovalo suché a slnečné počasie, len ojedinele narušené hmlami a nízkou oblačnosťou. Týždenný výpar dosiahol hodnotu najviac 9 mm v okolí Bratislavy.

17. február 2019

Stiahnuť close
17. február 2019