17. január 2016

Situácia pôdnej vlhkosti a sucha:

V týždni od 10. do 17.1.2016 sa situácia opäť zlepšila. Intenzita sucha sa zmiernila aj v hlbších častiach pôdneho profilu. Relatívne nasýtenie stúplo prakticky na celom území. Až 96 % územia má relatívne nasýtenie vyššie ako 90 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie sa zvýšilo prakticky na celom území. Situácia v povrchovej vrstve (0-40 cm): Približne 85 % územia má relatívne nasýtenie nad 90 %. Len 0,1 % územia má nasýtené pôdy na 50-60 %. Nižšie hodnoty evidujeme na Záhorí a na Spiši. V porovnaní s minulým týždňom ide v tejto časti profilu o výrazné zlepšenie. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je situácia o niečo priaznivejšia. Takmer celé územie má relatívne nasýtenie nad 90 %. V porovnaní s minulým týždňom sa situácia takmer nezmenila. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia okolo 60 %. Nachádzajú sa na Záhorí a Šariši.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami vo rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa zmiernila najmä v povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm). V plytšej časti pôdy je takmer celé územie bez rizika sucha. Len 0,1 % plochy pokrýva územie s intenzitou S1. V hlbšej časti profilu (40-100cm) je situácia podobná. Mierne sucho zasahuje oblasť na Považí, ale pokrýva len 0,1 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile skoro celé územie je bez rizika sucha. Malé územie na Považí (0,1 %) má intenzitu sucha S1.

Dopady sucha na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:

V predchádzajúcom týždni prešlo cez naše územie niekoľko frontálnych systémov. Najvyššie týždenné úhrny do 40 mm boli na severozápadnom a strednom Slovensku. Najviac zrážkovým dňom bol pondelok 11.1. Na strednom Slovensku dosiahli vtedy úhrny zrážok až 25 mm. Vysoké úhrny zrážok až do 20 mm boli aj na krajnom východe Slovenska. Prevažne boli zrážky snehové. Len na juhozápadnom Slovensku do približne 300 m n.m. boli dažďové. Preto na väčšine Slovenska leží snehová pokrývka, ktorá tak zmierňuje výpar. Teploty vzduchu boli spočiatku relatívne vysoké. Maximálne teploty boli najvyššie v dňoch 11.1. a 12.1. až do 11 °C. Neskôr, sa postupne ochladzovalo. Minimálne teploty vzduchu v nedeľu 17.1. ráno klesli ojedinele na -16 °C. Veterné podmienky boli najviac výrazné cez víkend, a tiež v utorok 12.1. Na Horehroní a v Košickej kotline boli priemerné denné rýchlosti okolo 10 m/s.
 

17. január 2016

Stiahnuť close
17. január 2016