19. august 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Situácia sa opäť zhoršila v okolí Žiliny a Martina, a aj na krajnom východe, kde sa vyskytuje stále extrémne sucho. Výrazné sucho je aj na strednom Slovensku a Považí. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty pod 10 % na západnom a čiastočne aj strednom Slovensku. Situácia v hlbšej vrstve je ešte horšia podľa intenzity sucha, a aj podľa relatívneho nasýtenia. Deficit vlahy je do -80 mm na severozápade a krajnom východe.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je v intervale 10-20 % najmä na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. Nasýtenie v tomto intervale je aj na Považí, Strážovských vrchoch a Turci. Na juhu stredného Slovenska sa situácia o niečo zlepšila. V hlbšej vrstve (40-100 cm) veľké zmeny nenastali. Nasýtenie pod 10 % je približne na 7 % celkovej plochy. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod 10 % ojedinele na západnom a strednom Slovensku. Nasýtenie 10-20 % je okrem oblastí na západe, aj na juhu stredného a východného Slovenska. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý až na 70 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) dosahuje úroveň extrémneho sucha ojedinele na severe stredného a západného Slovenska, a tiež na krajnom východe. Výrazné sucho je na Považí a v centrálnej časti Slovenska. V hlbšej vrstve je situácia stále najhoršia. Extrémne sucho zasahuje až 3 % celkovej plochy. Najviac zasiahnuté sú oblasti na západe a strednom Slovensku, na východe je to oblasť Slanských vrchov. V plytšej vrstve je situácia priaznivejšia. Výrazné až výnimočné sucho je na krajnom východe a lokálne na severozápade. Bez rizika sucha je v tejto časti pôdy takmer polovica územia.

Deficit pôdnej vlahy je do -80 mm na Kysuciach, Hornom Považí, Turci a v južnej časti Veľkej Fatry. Na východe je najvyšší deficit tiež do -80 mm v oblasti Slanských vrchov, Sobraniec a Sniny. Deficit pôdnej vlahy sa prejavuje najmä v hlbšej vrstve. Nadbytok pozorujeme na severe stredného a východného Slovenska, a to najviac +40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najvyššie úhrny zrážok boli tento týždeň v intervale 45-50 mm na Orave a Zamagurí. Na viacerých staniciach na západnom a lokálne aj na strednom Slovensku sa zrážky vôbec nevyskytli. Po teplotnej stránke bol týždeň veľmi teplý. Nevýrazný studený front prešiel v strede týždňa, neskôr sa opäť oteplilo. Najvyššia teplota bola 35 °C v nedeľu 19.8. a najchladnejšie ráno bolo v pondelok 13.8., a to 7 °C na Orave. Výpar bol najviac 35-38 mm/týždeň v okolí Trnavy a Bratislavy.