19. február 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V povrchovej vrstve je už intenzita na úrovni extrémneho sucha na malom území na Záhorí. V celom pôdnom profile je situácia priaznivejšia, výrazné sucho pokrýva takmer 0,5 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie je vyššie ako 50 % vo všetkých profiloch.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je nižšie ako 90 % len v severnej časti Záhoria, v oblasti Myjavy a tiež na dolnom Považí, čo spolu tvorí len 3 % celkovej plochy. Hodnoty nasýtenia na celom území sú vyššie ako 50 %.  V hlbšej časti (40-100 cm) a aj v celom pôdnom profile (0-100 cm)  je situácia podobná ako v plytšej  vrstve a v porovnaní s predchádzajúcim týždňom prakticky bez zmeny.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je už na úrovni extrémneho sucha (S5) na území Chvojníckej pahorkatiny (len 0,1 % celkovej plochy). V ostatnej časti Záhoria a v okolí Myjavy je nanajvýš výrazné sucho. Okrem Záhoria, sa sucho na ostatnom území Slovenska nevyskytuje. V hlbšej časti profilu je situácia naďalej priaznivejšia, ale aj v tejto časti sa už objavilo v okolí Myjavy výrazné sucho, čo predchádzajúci týždeň ešte nebolo.  Začínajúce sucho pokrýva väčšiu rozlohu ako v plytkej vrstve. V celom pôdnom profile veľké zmeny nenastali. Výrazné sucho je najmä v severnej časti Záhoria, v okolí Myjavy. Mierne a začínajúce sucho zasahuje taktiež Záhorie, okolie Myjavy a podhorie Bielych Karpát. Sucho sa vyskytuje len na približne 4 % celkovej plochy. 


Ohľadom deficitu pôdnej vlahy sa taktiež toho veľa nezmenilo. Najnižšie hodnoty sú na Záhorí -40 až -60 mm. Najpriaznivejšia situácia je na Spiši, Šariši, Košickej kotline a na Východoslovenskej nížine, kde je kladný deficit +40 mm, výnimočne až +60 mm. V hlbšej časti profilu je deficit prevažne okolo 0 mm (teda -5 až 5 mm), v plytšej vrstve je kladný deficit na 40 % územia a na 58 % územia je deficit v intervale -5 až 5 mm.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Predchádzajúci týždeň bol prevažne suchý. Zrážky do 5 mm sa vyskytli na Kysuciach a Orave. V južnej polovici územia sa miestami zrážky vôbec nevyskytli, alebo boli len nemerateľné. Po celý týždeň bolo teplo, len v závere týždňa sa výraznejšie ochladilo hlavne na horách a na severe. Najteplejšie bolo v stredu, na severozápade aj do 13 °C. Najchladnejšie rána boli na východe v pondelok a utorok, s minimami do -14 °C. Na horách bolo počas celého týždňa slnečno, v nížinách, najmä na východe, prevažovala hmla a nízka oblačnosť. Uplynulý týždeň nebol veľmi veterný. Najvyššie denné priemery rýchlosti vetra boli okolo 4 m/s.