19. jún 2022

Stav pôdnej vlahy a sucha:

Extrémne sucho sa výrazne rozšírilo a aktuálne zaberá takmer 16 % územia. Najhoršia situácia je na Gemeri, Spiši, Zemplíne a lokálne už aj na Pohroní, Liptove, Orave a severovýchode. Relatívne nasýtenie je najnižšie pod hranicou 10 % na Záhorí a Zemplíne, v hlbšej vrstve pôdy aj v okolí Bratislavy a Nových Zámkov. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Gemeri, Spiši, Zemplíne a Pohroní do -80 mm. Nadbytok vlahy je najviac +5 mm v okolí Tatier, Nízkych Tatier, Žiliny a na Kysuciach. 

Zásobenie pôdy vlahourelatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie pod hranicou 10 % na juhu stredného a východného Slovenska, ale aj v Štiavnických vrchoch. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie nižšie ako 10 % na Záhorí, v okolí Bratislavy a lokálne aj na juhu Podunajskej nížiny. Na Podunajskej nížine, lokálne aj na juhu stredného a východného Slovenska je to väčšinou 10-20 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie nižšie ako 10 % na Záhorí a lokálne na Gemeri. Pod hranicou 50 % je nasýtenie už na 85 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) sa výrazne zhoršila a aktuálne je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na väčšine stredného a východného Slovenska. Najhoršia situácia je na Gemeri, Spiši, Above, Zemplíne, ale lokálne aj na Pohroní, Liptove, Orave a severovýchode. Extrémne sucho zasahuje celkovo až 15,8 % územia. V povrchovej vrstve je situácia podobná ako v celom profile. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na Gemeri, Above, Spiši a lokálne na Pohroní a severovýchode.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Gemeri, Spiši, Zemplíne a Pohroní v intervale -60 až -80 mm. Deficit do -60 mm je až na 98 % územia. Normálne podmienky (najviac do +5 mm) sú len na necelých 2 % územia, konkrétne v okolí Tatier, Nízkych Tatier, ale lokálne aj na Kysuciach a v okolí Žiliny.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha: 
V týždni od 13.6. do 19.6. spadlo najviac zrážok na Kysuciach a v okolí Kežmarku, maximálne 40-50 mm. Bez zrážok bolo na juhu Východoslovenskej nížiny. Nízke úhrny zrážok do 1 mm boli aj na krajnom juhovýchode, juhu stredného Slovenska a Záhorí. Po teplotnej stránke bol týždeň relatívne teplý s najvyššou teplotou 32,2 °C v nedeľu 19.6. v Dolných Plachtinciach a Rimavskej Sobote. Najchladnejšie bolo 2,2 °C v stredu 15.6. v Oravskej Polhore. Najvyššia týždenná suma výparu bola v Hurbanove, až okolo 40 mm. Najnižší výpar bol v Medzilaborciach, len okolo 26 mm. V percentách normálu bol výpar od 120 % na letisku v Bratislave do 155 % vo Švedlári. 

19. jún 2022

Stiahnuť close
19. jún 2022