19. marec 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Intenzita sucha sa opäť trochu zmiernila. Na juhozápadnom Slovensku je výrazné sucho v hlbšej časti profilu stále v oblasti Malých Karpát a Považí. V povrchovej vrstve je situácia priaznivejšia. Relatívne nasýtenie je najnižšie 40 % v hlbšej časti profilu na západe Záhoria.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 50-60 % na Záhorí. Na ostatnom územia, okrem Záhoria, sú hodnoty  v intervale 70-100 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm)je 40-50 % v západnej časti Záhoria. Približne 98 % územia je takmer až úplne nasýtených. V celom pôdnom profile (0-100 cm) nenastali výrazné zmeny. Situácia je priaznivá na väčšine územia, na Záhorí je najnižšie nasýtenie 50-60 %.

Miera  intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve sa opäť zlepšila. Začínajúce sucho pozorujeme na malom území na strednom Slovensku. V hlbšej časti stále pretrváva výrazné sucho na juhozápade.  Zasiahnuté oblasti sú Záhorie, Malé Karpaty a malé plochy na Považí. V celom pôdnom profile je mierne sucho na Záhorí, ale v porovnaní s minulým týždňom sa plocha suchom zasiahnutého územia zmenšila a zaniklo aj výrazné sucho.

Deficit pôdnej vlahy je stále na malej ploche na Záhorí -60 až -40 mm. Na strednom Slovensku, v Slovenskom Rudohorí, na malej ploche deficit klesol na -20 až -5 mm. Situácia je dlhodobo najlepšia na Spiši, ale v porovnaní s minulým týždňom si polepšila aj Horná Nitra a južná časť Podunajskej nížiny, kde je kladný deficit 20 až 40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni spadlo najviac zrážok v dňoch sobota a nedeľa. Na severe boli týždenné úhrny zrážok takmer 50 mm, pričom len v sobotu to bolo takmer 25 mm. Nemerateľné zrážky sa vyskytli ojedinele na východe, v oblasti Hnileckej doliny. Najteplejšie bolo v piatok na Záhorí, takmer 18,5 °C. Najchladnejšie ráno bolo v stredu v okolí Slovenského raja, kde teplota klesla na približne -7,5 °C. Minulý týždeň bol opäť veterný. Najviac fúkalo v Podtatranskej kotline, kde cez víkend bola priemerná rýchlosť až 10 m/s.