19. november 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Na juhozápade je ojedinele v obidvoch vrstvách znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho. Najnižšie relatívne nasýtenie je 50-60 % v povrchovej vrstve a v hlbšej vrstve 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je v intervale -20 až -40 mm na Záhorí, Gemeri a juhovýchode.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie na Záhorí 50-60 %. V západnej časti Podunajskej nížiny je nasýtenie ojedinele 60-70 %, na ostatnom území Slovenska je nasýtenie všade vyššie ako 70 %. Najlepšia situácia je na strednom Slovensku. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie lokálne na Záhorí 20-30 %. Na ostatnom území Slovenska sú hodnoty vyššie. V západnej časti Podunajskej nížiny, v Juhoslovenskej kotline a na Above je najnižšie nasýtenie 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je taktiež najnižšie nasýtenie na Záhorí, najmenej 30-40 %. Na ostatnom území je nasýtenie vyššie ako 60 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v hlbšej aj povrchovej vrstve je ojedinele na úrovni začínajúceho sucha na juhozápadnom Slovensku. Znížená úroveň pôdnej vlahy je okrem juhozápadu aj na Gemeri a Above. Ostatné územie Slovenska je už niekoľko týždňov bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy v hlbšej je do -40 mm na Záhorí, a tiež v okolí Revúcej a Sečoviec. V povrchovej vrstve je deficit len lokálne -5 až -20 mm na Záhorí. Nadbytok pôdnej vlahy do +60 mm je na východe Podunajskej nížiny, Pohroní, ale aj v okolí Popradu a na severovýchode.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň najviac zrážok spadlo na Orave a v centrálnej časti Nízkych Tatier, najviac do 35 mm. Najmenej zrážok spadlo na Podunajskej nížine, do 2 mm. V pondelok a v závere týždňa bolo prevažne zamračené so zrážkami. Slnečno a bez zrážok bolo od utorka do štvrtka. Najvyššia teplota bola vo štvrtok, na Gemeri 13 °C a najchladnejšie bolo v stredu, vo vyššie položených dolinách na severe so snehovou pokrývkou okolo -10 °C. Najvyšší výpar bol v Bratislave, v pondelok 1,7 mm, kedy zároveň bola aj najvyššia priemerná rýchlosť vetra 8 m/s.