2. júl 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Situácia, aj napriek zrážkam, sa v porovnaní s minulým týždňom zhoršila. Okrem Záhoria, je extrémne sucho aj na severozápade, a v hlbšej časti profilu aj na východe. Relatívne nasýtenie dosahuje na Podunajskej nížine a Záhorí hodnoty v intervale 10-20 %, v hlbšej vrstve dokonca pod 10 %. Bod zníženej dostupnosti je prekonaný na približne 1/2 územia.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na Podunajskej nížine naďalej v intervale 10 - 20 %. Podobná situácia je aj na Záhorí a v Juhoslovenskej kotline. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú hodnoty nižšie ako 10 % až na 4 % celkovej plochy. Najviac sú zasiahnuté oblasti na Záhorí a kamenisté pôdy v oblasti Strážovských vrchov, Banskej Bystrice, Slovenského krasu a Slovenského raja. V celom pôdnom profile je nasýtenie pod 10 % na Záhorí a čiastočne aj v oblasti Myjavy a Nitry. Bod zníženej dostupnosti je prekonaný na približne 1/2 územia. Okrem najvyšších pohorí, sú hodnoty nasýtenia nad 90 % už len na krajnom severovýchode.

Miera intenzity sucha  (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni extrémneho sucha v okolí Senice a Myjavy. Výnimočné sucho zasahuje aj oblasť na severozápade. Na Podunajskej nížine je nanajvýš výrazné sucho, v jej východnej časti len mierne sucho. V hlbšej časti profilu sa extrémne sucho nachádza na 3 % celkovej plochy, pričom zasahuje okrem Záhoria, aj oblasti na severozápade a severe krajiny. V celom pôdnom profile je extrémne sucho na Záhorí a ojedinele na severozápade. Bez rizika sucha sú len oblasti východne od Slanských vrchov.

Deficit  pôdnej vlahy sa zvýšil aj v oblastiach, kde spadlo tento týždeň veľa zrážok. Najvyšší deficit, do -80 mm, je ojedinele v oblastiach na strednom Slovensku. Horšia situácia je hlavne v hlbšej vrstve pôdy. Nadbytok pôdnej vlahy, ktorý je však nižší ako +20 mm, je na severovýchode a vo východnej časti Zemplína.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni sa opäť prejavili veľké rozdiely v zrážkových úhrnoch v rámci nášho územia. Najviac zrážok spadlo na Pohroní, a to v intervale 80 až 100 mm, a tiež na severovýchode, kde to bolo ojedinele až 60-65 mm. Najmenej zrážok spadlo opäť na juhozápade. V okolí Senca, Senice a Topoľčian to bolo len do 1 mm. Teplotne bol tento týždeň opäť veľmi teplý. Najvyššia teplota dosiahla na Záhorí v stredu takmer 35 °C. V noci bolo taktiež veľmi teplo, dokonca pri silnom južnom prúdení bola tropická noc aj ojedinele v chladných dolinách. Po ochladení, cez víkend, klesla teplota v horských dolinách v nedeľu na 5 °C. Vo štvrtok bola priemerná rýchlosť vetra na východe Podunajskej nížiny až 10 m/s.