2. máj 2021

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je začínajúce sucho len lokálne na juhozápadnom Slovensku. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20-30 % na Záhorí. V povrchovej vrstve je na Záhorí najnižšie nasýtenie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najviac -40 mm lokálne na Pohroní a v oblasti Pezinka a Modry. Normálne vlahové podmienky sú na takmer 30 % územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) najnižšie 10-20 % na Záhorí a 20-30 % na Podunajskej nížine. Na strednom a východnom Slovensku je nasýtenie prevažne vyššie ako 50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú minimálne hodnoty nasýtenia na Záhorí 20-30 % a na Podunajskej nížine 40-50 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie takisto na Záhorí, a to 20-30 %. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na 7 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na juhozápade na úrovni začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve je lokálne mierne sucho len v Malých Karpatoch. Väčšina územia Slovenska je bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je ešte lokálne sucho aj na strednom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -40 mm lokálne v okolí Žiaru nad Hronom, Pezinka a Modry. V povrchovej vrstve je deficit najviac -20 mm v južnej časti západného a stredného Slovenska. Nadbytok vlahy je najviac +60 mm v okolí Prešova, Vranova n. Topľou a Popradu.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 26.4. do 2.5.2021 spadlo najviac zrážok 40 mm na severe východného Slovenska. Úhrny zrážok do 30 mm boli aj lokálne na Považí a Záhorí. Úplne bez zrážok bolo ojedinele na juhozápade stredného Slovenska a vo východnej časti Podunajskej nížiny. Najvyššia teplota vzduchu bola takmer 26 °C na Gemeri. Najnižšie klesla teplota vzduchu na –7°C na Orave. Najvyššia týždenná suma výparu bola 25 mm v okolí Nitry. V percentách normálu bol výpar od 85 % do 115 %.

2. máj 2021

Stiahnuť close
2. máj 2021