2. október 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V uplynulom týždni sa situácia dramaticky zhoršila na krajnom juhozápade krajiny. Relatívne teplé a zároveň suché počasie spôsobilo, že v plytšej vrstve je až extrémne sucho. Mierne sucho sa rozširuje aj na severovýchode a juhu východného Slovenska. Relatívne nasýtenie je naďalej v hlbšej vrstve na Záhorí pod 10 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je stále  najnižšie 10–20 % na Záhorí. Bod zníženej dostupnosti je na približne 23 % celkovej plochy. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) sa situácia prakticky nezmenila. Pod 10 % je relatívne nasýtenie na Záhorí, v oblasti Malých Karpát a Bratislavy. Táto plocha pokrýva takmer 1 % celkového územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je najhoršia situácia na Záhorí, ale aj na Above a Slovenskom krase, kde sú hodnoty v intervale 10-20 %.  Stále je viditeľný rozdiel medzi východnou a západnou časťou Podunajskej nížiny. V poslednom týždni sa znížilo relatívne nasýtenie aj na severe. Úplne nasýtené je územie na takmer 2 % celkovej plochy.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve sa výrazne zhoršila najmä na juhozápade. Zatiaľ, čo minulý týždeň tu bolo nanajvýš výrazné sucho, teraz už severozápadne od Bratislavy je až extrémne sucho (S5). Výrazné sucho (S3) pokrýva už takmer 2 % celkovej plochy. Minulý týždeň bolo bez rizika sucha až 83 % územia, teraz je to len 34 %. V hlbšej časti profilu je situácia stabilná, mierne sucho je na severovýchode a juhozápade, sú to však len malé plochy, ktoré sa v porovnaní s minulým týždňom len slabo zväčšili. V celom pôdnom profile už je výrazné sucho na juhozápade, ale aj severovýchode. Zväčšilo sa územie so začínajúcim až miernym suchom. Bez rizika sucha je približne 64 %, zatiaľ čo minulý týždeň to bolo 82 %.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V uplynulom týždni sa zrážky vyskytli až v nedeľu 2.10., ktoré sa však započítajú do analýzy až budúci týždeň. Prevládajúcim tlakovým útvarom bola tlaková výš a panovalo prevažne slnečné a suché počasie. Dôsledkom toho sa sucho rozšírilo na veľkej časti územia. V závere týždňa sa ešte viacej oteplilo. Najteplejšie bolo na juhozápade až 27°C v piatok. Najnižšie ranné teploty boli v pondelok a v utorok do -1,5 °C. Z hľadiska vetra bol minulý týždeň celkom pokojný. V piatok sa presadilo západné prúdenie, preto boli v lokalitách náchylných na západný vietor najvyššie priemerné rýchlosti vetra 5 m/s.