20. január 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Situácia sa s predchádzajúcim týždňom zmenila len nepatrne. Výrazné až výnimočné sucho sa stále vyskytuje na východnom aj strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je väčšina územia Slovenska bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie dosahuje najnižšie hodnoty 40-50 % v okolí Prešova. Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm na východe a lokálne aj na strednom Slovensku.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je pod 50 % len na Spiši a Šariši, konkrétne v okolí Prešova a Spišskej Novej Vsi. Celé západné Slovensko a veľká časť stredného Slovenska má nasýtenie v tejto vrstve nad 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie pod 50 % v okolí Prešova, Košíc a na Zemplíne. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie 40-50 % len lokálne v okolí Prešova a v intervale 50-60 % aj na Dolnom Zemplíne.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha miestami na východe a ojedinele aj na strednom Slovensku. Výnimočné sucho je na Šariši a v oblasti Slanských vrchov a na strednom Slovensku je výrazné sucho na Podpoľaní a v okolí Brezna. V povrchovej vrstve je takmer 3/4 územia bez rizika sucha. Začínajúce a až mierne sucho je ojedinele najmä na Spiši a v okolí Prešova. V hlbšej vrstve sa situácia príliš nezmenila. Výrazné až výnimočné sucho je stále na Turci, v Slovenskom Rudohorí a na východe, v oblasti Slanských vrchov, Zemplína a Košickej kotliny.

Deficit pôdnej vlahy dosahuje hodnoty v intervale -40 až -60 mm na východe a lokálne aj na strednom Slovensku, čo predstavuje takmer 5 % celkovej plochy. Normálne podmienky sú na približne polovici územia. Najvyšší nadbytok vlahy je na krajnom juhozápade do +40 mm. Nadbytok vlahy do +20 mm je okrem juhozápadu aj na severovýchode a Liptove.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Na severovýchode a severozápade spadlo uplynulý týždeň do 60 mm zrážok. Zrážky sa vyskytli od pondelka do piatka, cez víkend bolo na väčšine územia bez zrážok. Najsuchšie bolo v okolí Bratislavy, kde bol týždenný úhrn 0 mm. Po teplotnej stránke bol týždeň najskôr nadpriemerne teplý, neskôr počas víkendu sa ochladilo. Najvyššia teplota bola takmer 12 °C na juhu Podunajskej nížiny a najchladnejšie bolo v sobotu ráno na Orave a to až do -20 °C. Týždenný výpar bol najvyšší v Bratislave okolo 7 mm.