21. máj 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V povrchovej vrstve došlo k výraznému poklesu pôdnej vlahy. Relatívne nasýtenie je pod 50 % aj na strednom a východnom Slovensku. K zmene došlo aj v hlbšej vrstve. Výrazné sucho sa opäť objavilo na Záhorí, v povrchovej vrstve je mierne sucho aj na strednom Slovensku.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) výrazne pokleslo na takmer celom území. Pokles nasýtenia nastal aj v dolinách a kotlinách na strednom a východnom Slovensku. Najnižšie hodnoty sa pohybujú na úrovni 10 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne 1/3 celkovej plochy. Väčšina Podunajskej nížiny a Záhoria má nasýtenie 30-40 %, na Východoslovenskej nížine je to prevažne 40-50 %. Aj v hlbšej časti profilu (40-100 cm) došlo k zníženiu relatívneho nasýtenia, a to aj na strednom a východnom Slovensku. Týka sa to skôr pôd s nízkou hodnotou využiteľnej vodnej kapacity. Na Záhorí stále pretrvávajú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je bod zníženej dostupnosti dosiahnutý na Záhorí a ojedinele aj v oblastiach na rozhraní stredného a západného Slovenska. Najnižšie hodnoty na Záhorí sú v intervale 20-30 %. V oblasti Bratislavy nastalo zvýšenie nasýtenia, avšak v okolí Banskej Bystrice, na pôdach so zníženou využiteľnou vodnou kapacitou je nasýtenie 30-40 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve sa zvýšila v oblastiach na strednom a západnom Slovensku, kde sa objavilo začínajúce a na malých plochách dokonca mierne sucho. Len čiastočné zlepšenie situácie nastalo na krajnom juhozápade. V hlbšej vrstve pôdy je výrazné sucho na Záhorí, blízko rakúskych hraníc. V oblasti Bratislavy a Pezinka sa rozšírilo na väčšiu plochu začínajúce sucho. Na ostatnom území Slovenska je situácia stabilná. V celom pôdnom profile nastalo zhoršenie na Záhorí, kde sa rozšírilo mierne sucho a objavilo sa znova výrazné sucho. Začínajúce sucho je ojedinele na západe, severozápade, v centrálnej časti Slovenska a v oblasti Slovenského krasu.

Na väčšine územia v porovnaní s minulým týždňom výrazne pokleslo množstvo pôdnej vlahy. Najvyšší deficit do -60 mm zostáva na Záhorí. Deficit -20 až -40 mm je okrem Záhoria, aj v oblasti Bratislavy, Senca a Pezinka. Na veľkej časti územia sa po nadbytku pôdnej vlahy z minulého týždňa, vyskytuje už deficit. Zatiaľ však jeho hodnoty sú v intervale -20 až -5 mm. Nadbytok zrážok pretrváva na Spiši a v Juhoslovenskej kotline, ojedinele až +40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol prevažne suchý. Len ojedinele, pri búrkovej činnosti, sa v sobotu vyskytli úhrny okolo 17 mm. Po teplotnej stránke sa jednalo o teplý týždeň. Spočiatku boli rána ešte chladné, v dolinách do +1 °C. Maximálne denné teploty boli v nížinách každý deň vyššie ako 25 °C, na konci týždňa až 29 °C. Suché a prevažne slnečné počasie sa podpísalo pod zníženie pôdnej vlahy, a to najmä v povrchovej vrstve. Okrem toho, v niektorých dňoch bola priemerná rýchlosť vetra až 10 m/s, čo taktiež podporilo vysušenie povrchovej vrstvy pôdy a zvýšil sa tým výpar až na 7,5 mm.