21. marec 2021

 Stav pôdnej vlahy sucha:

Na západnom a strednom Slovensku pozorujeme miestami začínajúce a mierne sucho. Horšia situácia je v povrchovej vrstve. Mierne sucho je v tejto časti pôdy na približne 5 % celkovej plochy. V povrchovej vrstve kleslo nasýtenie na Záhorí ojedinele na hodnoty od 40 do 50 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Hornej Nitre a Pohroní do -40 mm. V povrchovej vrstve pôdy je deficit vlahy do -20 mm na takmer 60 % celkovej plochy.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na Záhorí v intervale 40-50 %. Na juhu Podunajskej nížiny a miestami aj na Záhorí je nasýtenie 50-60 %. Na ostatnom území Slovenska je to väčšinou od 60 do 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie len ojedinele na Podunajskej nížine v intervale 60-70 %. Na ostatnom území Slovenska je nasýtenie ešte stále vyššie ako 70 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je len lokálne nasýtenie na juhu Podunajskej nížiny a na Záhorí 50-60 %, na väčšine územia Slovenska je nasýtenie je vyššie ako 70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je podobne ako minulý týždeň miestami na strednom a západnom Slovensku na úrovni začínajúceho až mierneho sucha. Začínajúce sucho zasahuje takmer 8 % územia a mierne sucho približne 1 % územia. V povrchovej vrstve je mierne sucho na 5 % územia. V tejto časti pôdy je bez rizika sucha približne polovica územia. V hlbšej vrstve je situácia podstatne lepšia. Začínajúce sucho je len ojedinele na rozhraní stredného a západného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne Hornej Nitre a Pohroní do -40 mm. Na približne 1/3 územia je deficit do -20 mm. V povrchovej vrstve je však deficit do -20 mm na takmer 60 % celkovej plochy. V hlbšej vrstve stále prevažujú normálne vlahové podmienky. Nadbytok vlahy je momentálne najvyšší do +60 mm v oblasti Prešova a Košíc.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 15.3. do 21.3.2021 spadlo najviac zrážok na Kysuciach a Orave do 20 mm. Bez zrážok bolo najmä na východnom a ojedinele aj na strednom Slovensku. Počas týždňa prevládalo relatívne chladné a oblačné počasie, miestami so snehovými prehánkami. Najvyššia teplota vzduchu bola 13 °C a najnižšie klesla teplota na -18 °C na Orave. Týždenný výpar bol najvyšší 15 mm v Košickej kotline. V percentách normálu bol výpar od 70 % do 145 %.

21. marec 2021

Stiahnuť close
21. marec 2021