22. apríl 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom opäť výrazne zhoršila. Najhoršie je na tom severná časť Slovenska, kde sa už vyskytuje výnimočné až extrémne sucho. V povrchovej vrstve má až tretina územia nasýtenie pod 50 %. Deficit pôdnej vlahy je na severozápade a severe do -60 mm. Podmienky sa zhoršili aj v hlbšej vrstve.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 50 % približne na tretine územia. Najnižšie hodnoty sú v intervale 10-20 %, a to prevažne v severnej časti územia. Na Podunajskej a Východoslovenskej nížine je nasýtenie väčšinou v intervale 40-60 %. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) je situácia priaznivejšia. Na väčšine územia je nasýtenie nad 70 %, len ojedinele najmenej 30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je približne na 80 % územia nasýtenie stále v intervale 70-90 %, najnižšie nasýtenie je lokálne 20-30 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň výrazného až extrémneho sucha na severozápade a severe územia. Najviac zasiahnuté sú Kysuce, Orava a oblasť Belianskych Tatier (severná časť). Bez rizika sucha je v povrchovej vrstve už len oblasť juhozápadného Podunajska, malá časť Záhoria, a tiež najvyššie polohy Tatier a Fatry. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na Orave ešte viacej zvýraznené. V južnej polovici Slovenska je však situácia o niečo priaznivejšia ako v povrchovej vrstve. Výrazné sucho však pozorujeme, okrem severu, aj v pohoriach na území Košického a Banskobystrického kraja. V celom profile je taktiež extrémne sucho na Kysuciach, Orave a v okolí Belianskych Tatier. Výrazné až výnimočné sucho zasahuje najmä oblasti na severe, ale aj krajný východ, Slanské vrchy, Volovské vrchy a Slovenské Rudohorie. Extrémne sucho pokrýva takmer 1 % územia. Bez rizika sucha je už len 17 % celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy evidujeme na takmer celom území Slovenska, a to aj v hlbšej časti profilu. Najvyšší deficit do -60 mm je na Kysuciach, Orave, Spišskej Magure a Levočských vrchoch. Deficit do -40 mm je najviac v Žilinskom kraji, a miestami aj v Prešovskom a Košickom kraji. Normálne podmienky sú v celom profile už len v juhozápadnej časti Podunajska a v najvyšších polohách Tatier.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Tento týždeň spadlo najviac zrážok na juhu Košického kraja, lokálne do 8 mm. Približne na polovici územia Slovenska sa zrážky vôbec nevyskytli. Prevládalo slnečné počasie s veľmi vysokým výparom na túto ročnú dobu, ktorý bol spôsobený aj nízkou relatívnou vlhkosťou, vysokou dennou teplotou a vetrom. Najvyšší týždenný výpar bol 30 mm na juhozápade. Vysoký výpar bol aj na severe, v oblasti Popradu. Najvyššia teplota bola v závere týždňa v nedeľu, a to 29 °C v okolí Štúrova. Rána boli však chladné a v dolinách klesla teplota vzduchu na približne -1,5 °C. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola 7 m/s v Podtatranskej kotline.