22. október 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Relatívne nasýtenie je najnižšie v povrchovej vrstve 20-30 % na východnom Slovensku. V hlbšej vrstve na juhozápade sú najnižšie hodnoty stále 10-20 %. Začínajúce sucho sa rozšírilo na strednom aj východnom Slovensku, v hlbšej vrstve je aj na krajnom juhozápade.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje najnižšie hodnoty 20-30 % na východnom Slovensku, v oblasti Slovenského raja a Slov. krasu. Na ostatnom území Slovenska je nasýtenie vyššie ako 50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú najnižšie hodnoty na juhozápade, ojedinele len 10-20 %, na juhu stredného Slovenska to je 20-30 %. Veľmi dobrá situácia je stále vo východnej časti Podunajskej nížiny, kde sú miesta s nasýtením nad 90 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod bodom zníženej dostupnosti na 4 % celkovej plochy. Najnižšie hodnoty dosahuje nasýtenie 30-40 % v Juhoslovenskej kotline a na Záhorí. Nasýtenie nad 90 % je najmä na severozápade a ojedinele v oblastiach na severovýchode a krajnom východe Slovenska.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej aj hlbšej vrstve dosahuje úroveň začínajúceho sucha. V hlbšej vrstve je začínajúce sucho aj na Záhorí. V povrchovej vrstve je začínajúce sucho na 4 % celkovej plochy a zasahuje najmä Belianske Tatry, Slovenský raj a Slovenské Rudohorie. Lokálne sa vyskytuje na týchto miestach na malej ploche aj mierne sucho. V celom pôdnom profile je začínajúce sucho len na 0,6 % celkovej plochy a zasahuje oblasť Belianskych Tatier a čiastočne Spiš.

Deficit pôdnej vlahy je v intervale -20 až -40 mm na Gemeri, Spiši, Above a v okolí Trebišova. V povrchovej vrstve je najvyšší deficit do -20 mm, pričom až štvrtina územia má deficit v intervale -5 až -20 mm. Nadbytok pôdnej vlahy je stále najvyšší na východe Podunajskej nížiny, a to lokálne až +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa úhrny zrážok pohybovali od 4 mm v oblasti Bratislavy, až po takmer 40 mm v oblasti Štúrova a v severozápadnej časti Nízkych Tatier. Počas celého pracovného týždňa bolo ustálené počasie. Zrážky sa vyskytli len cez víkend, pričom väčšina zrážok spadla v nedeľu, čo sa zaráta do výpočtu až budúci týždeň. Cez týždeň prevládalo prevažne slnečné počasie, s rannými hmlami, ktoré pribúdali hlavne v závere týždňa. Najvyšší denný výpar bol okolo 2 mm na Záhorí. Najteplejšie bolo v utorok, kedy na juhu Podunajskej nížiny bolo takmer 26 °C. Najnižšie nočné teploty vzduchu boli v horských dolinách na severe na úrovni -1,5 °C. Vietor bol prevažne slabý, v nedeľu bola najvyššia rýchlosť na juhozápade do 5 m/s.