22. september 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné sucho sa opäť rozšírilo na krajnom východe. Na ostatnom území je to väčšinou bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie je najnižšie 10-20 % na juhovýchode, na západe sú najnižšie hodnoty lokálne 20-30 %. Deficit pôdnej vlahy je lokálne až do -80 mm v okolí Sniny a Sobraniec. Nadbytok vlahy je najvyšší do +60 mm na Horehroní a v oblasti Lučenca.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie 10-20 % lokálne v oblasti Slovenského krasu a v intervale 20-30 % ojedinele na Dolnom Zemplíne, Pohroní, a tiež v oblasti Strážovských vrchov a Hornej Nitry. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na takmer 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia veľmi nezmenila. Nasýtenie pod 10 % je v tejto vrstve lokálne na juhovýchode, a v intervale 10-20 % okrem východu, ojedinele aj na západnom Slovensku a juhu stredného Slovenska. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie najmenej 10-20 % na Dolnom Zemplíne. Na západnom Slovensku je najnižšie nasýtenie 20-30 %. Pod hranicou bodu zníženej dostupnosti je nasýtenie na takmer 30 % plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného sucha ojedinele na krajnom východe. Sucho sa vyskytuje v podstate len na krajnom východe. Zhoršenie nastalo uplynulý týždeň najmä v povrchovej vrstve, pričom výrazné sucho sa rozšírilo len na juhovýchode. V horných 40 cm pôdy je začínajúce sucho okrem východu aj ojedinele na rozhraní streného a západného Slovenska. V hlbšej vrstve je situácia trochu priaznivejšia a sucho sa na juhovýchode vyskytuje na menšej ploche ako v povrchovej vrstve.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na východe až do -80 mm. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom o niečo zhoršila. Deficit vlahy pozorujeme aj na západe, a to do -40 mm. Deficitom je zasiahnutá presne 1/3 územia. Nadbytok vlahy je najmä na Horehroní a Novohrade, a to do +60 mm. Normálne podmienky sú na približne 1/3 územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň spadlo na väčšine Slovenska do 3 mm, miestami sa zrážky dokonca nevyskytli vôbec. Najvyššie úhrny zrážok boli na severe Slovenska. V oblasti Tatier spadlo za týždeň najviac 10-15 mm. Na začiatku týždňa bolo ešte relatívne teplo s teplotami na juhu do 28 °C. V utorok prešiel cez naše územie výrazný studený front. Po tomto fronte klesli ranné teploty v dolinách na -3 až -4 °C a cez deň bolo na nížinách najviac 20 °C. Cez víkend sa opäť začalo postupne otepľovať. Výpar dosiahol najvyššiu týždennú sumu 22 mm v okolí Nitry a Levíc. V percentách normálu bol výpar od 95 do 140 %.

22. september 2019

Stiahnuť close
22. september 2019