23. jún 2019

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Výrazné až extrémne sucho je ojedinele na Orave, Kysuciach, severovýchode a juhovýchode Slovenska. Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie 20-30 % na Podunajskej nížine, v hlbšej vrstve je nasýtenie najmenej 10-20 % na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je lokálne do -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je v intervale 20-30 % miestami na Podunajskej nížine. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na takmer 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie 10-20 %, v severnej časti západného a stredného Slovenska je nasýtenie ojedinele 20-30 %. V celom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty nasýtenia 20-30 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne 1/10 celkovej plochy.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až extrémneho sucha na Orave a Kysuciach. Výrazné sucho je lokálne aj na severovýchode a juhovýchode. Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zlepšila najmä na strednom Slovensku a v západnej časti východného Slovenska. V povrchovej vrstve je výrazné až výnimočné sucho na Orave a severovýchode. Bez rizika sucha je približne 70 % územia. V hlbšej vrstve ojedinele výrazné až extrémne sucho na Orave a Kysuciach, a tiež aj na Above a Zemplíne, čo predstavuje 5 % celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm je len lokálne v okolí Senca, na Orave, Above, a tiež na severe východného Slovenska a krajnom východe. Deficit vlahy pozorujeme na 37 % plochy a nadbytok vlahy je približne na 20 % celkovej plochy. Najlepšia situácia je na juhovýchode Podunajskej nížiny, v Hornádskej kotline a Záhorí, kde je nadbytok najviac +60 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň prevažovali zrážky vo forme búrok a prehánok, a tak sa úhrny zrážok pohybovali od 4 až do 90 mm. Na niektorých miestach sa vlahová bilancia výrazne zlepšila, ale sú miesta, kde došlo k čiastočnému zhoršeniu. Najvyššia teplota bola v nedeľu 31 °C na juhu Zemplína a najnižšia 6 °C v utorok na Orave. Výpar bol najvyšší lokálne na Podunajskej nížine 32 mm, v percentách normálu bol výpar od 80 do 120 %.

23. jún 2019

Stiahnuť close
23. jún 2019