25. december 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne je takmer celé územie Slovenska bez rizika sucha, začínajúce sucho je len lokálne na Považí. V hlbšej vrstve je výrazné sucho ojedinele na juhu Podunajskej nížiny. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine a Záhorí najnižšie v intervale 30-50 %, v hlbšej vrstve sú hodnoty stále nízke, najnižšie v intervale 10-20 %. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší -20 až -40 mm na juhozápade Slovenska a Považí. Na strednom a východnom Slovensku prevažuje nadbytok vlahy, najviac +40 až +60 mm na Gemeri, Novohrade a Zemplíne.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na takmer celom území Slovenska vyššie ako 90 %, lokálne v okolí Bratislavy v intervale 70-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je ešte stále nasýtenie na Podunajskej nížine a Záhorí miestami v intervale 10-20 %. Na Spiši je najnižšie nasýtenie 30-40 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) sú najnižšie hodnoty v okolí Bratislavy 30-40 %, v západnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí je ojedinele nasýtenie 40-50 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na Považí na úrovni začínajúceho sucha. V povrchovej vrstve je celé územie bez rizika sucha. V hlbšej vrstve ešte pozorujeme výrazné sucho na juhu Podunajskej nížiny, a na Považí a Ponitrí je ojedinele začínajúce až mierne sucho.

Deficit pôdnej vlahy je ojedinele na juhozápade a Považí v intervale -20 až -40 mm. Deficit vlahy do -20 mm je v západnej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí. Normálne podmienky sú na 45 % územia. Nadbytok vlahy je najvyšší na juhu stredného a východného Slovenska. Najvyššie hodnoty sú +40 až +60 mm na Gemeri, Novohrade a Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 19.12. do 25.12.2022 spadlo najviac zrážok 15-20 mm na Zemplíne a Orave. Najnižšie úhrny zrážok boli na Spiši do 0,5 mm. Po výrazne chladnej epizóde na začiatku týždňa, kedy na Orave klesla teplota až na -22 °C, sa v priebehu týždňa postupne oteplilo a v nedeľu 25.12. bolo už 14 °C v okolí Bratislavy a Komárna. Prevládalo inverzné počasie, v závere týždňa sa v západnej časti Slovenska oteplilo aj na nížinách, a tým stúpli aj hodnoty výparu. Týždenná suma výparu bola najvyššia 3,1 mm v Hurbanove a 3 mm v Prešove. Najnižší výpar bol 0,7 mm v Spišských Vlachoch.

25. december 2022

Stiahnuť close
25. december 2022