25. február 2024

 Aktuálny stav pôdneho sucha

Na väčšine územia sa sucho naďalej nenachádza. Lokálne je znížená úroveň pôdnej vlahy, prípadne začínajúce sucho. Relatívne nasýtenie je na Záhorí a Podunajskej nížine v intervale 70-90 %, inde na Slovensku vyššie ako 90 %. Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na Záhorí a v okolí Pezinka. Na približne polovici územia sú normálne podmienky. Nadbytok vlahy je najvyšší +60 až +100 mm na Above a v okolí Košíc a Popradu.

 

 Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve (0-40 cm) v intervale 70-90 % na Podunajskej nížine a na Záhorí. Na väčšine územia je nasýtenie stále vyššie ako 90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) a aj v celom pôdnom profile (0-100 cm) je situácia veľmi podobná.

Miera intenzity sucha v celom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je len lokálne na úrovni zníženej dostupnosti pôdnej vlahy S0 a začínajúceho sucho S1. Naďalej je väčšina Slovenska bez rizika sucha.

Deficit pôdnej vlahy je lokálne na Záhorí a v okolí Pezinka do -20 mm. Na väčšine územia prevažuje nadbytok vlahy, prípadne normálne podmienky. Najvyšší nadbytok vlahy je +60 až +100 mm lokálne v okolí Popradu a Košíc. Nadbytok vlahy do +60 mm je ešte stále aj na Podunajskej nížine. Normálne podmienky sú na takmer polovici územia.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni do 19.2. do 25.2.2024 spadlo najviac zrážok 40-70 mm v okolí Nízkych Tatier, Starohorských vrchov, Kremnických vrchov a Veľkej Fatry. Najnižšie úhrny boli 5-10 mm na Spiši a Zemplíne. Aktuálne je stále dostatok vlahy na veľkej časti Slovenska. Po teplotnej stránke bol týždeň veľmi teplý. Najvyššia teplota bola 14-15 °C na juhu Podunajskej nížiny. Najnižšie klesla teplota na -3 °C na Orave a Spiši. Týždenná suma výparu bola najvyššia 10 mm v Kuchyni a Hurbanove a najnižšia 3,8 mm v Telgárte. V percentách normálu bol výpar od 70 % v Banskej Štiavnici do 150 % v Kuchyni a Podolínci.

25. február 2024

Stiahnuť close
25. február 2024