25. marec 2018

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Začínajúce a mierne sucho sa opäť rozšírili na severozápadnom a severnom Slovensku. Mierne sucho sa najviac prejavuje v oblasti Levočských vrchov a Belianskych Tatier. V južnej polovici Slovenska je situácia stále priaznivá. Výrazne preschla horná vrstva pôdy. Na Záhorí je nasýtenie len 50-60 %, na väčšine Slovenska 70-90 %. Priaznivejšia situácia je len na východe Slovenska. Deficit pôdnej vlahy sa opäť rozšíril na severozápade a strednom Slovensku, ale jeho hodnoty sú stále len do -20 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) pokleslo na viacerých miestach. Na Záhorí je miestami nasýtenie len 50-60 %. Podobná situácia je aj na Ponitrí. Nasýtenie v intervale 70-90 % sa vyskytuje na dvoch tretinách územia. Na východnom Slovensku je nasýtenie prevažne nad 90 %, a to kvôli snehovej pokrývke, ktorá v tomto týždni tam pripadla a v ďalších dňoch sa aj postupne topila. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sa situácia podstatne nezmenila. Na celom území je nasýtenie nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je lokálne nasýtenie 60-70 % na Záhorí. Na západnom a strednom Slovensku je na malej ploche nasýtenie 70-90 %, inde je nasýtenie nad 90 %.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni začínajúceho až mierneho sucha na približne 13 % celkovej plochy. Zasiahnuté územia sú na severozápadnom Slovensku a priľahlej časti stredného Slovenska, a tiež ojedinele na východe a severovýchode Slovenska. Veľmi podobná situácia je aj v celom profile. V hlbšej vrstve je mierne až výrazné sucho v oblasti Belianskych Tatier. Začínajúce sucho sa prejavuje najmä vo Veľkej a Malej Fatre a na Orave.

Deficit pôdnej vlahy sa opäť prejavuje na väčšej ploche ako minulý týždeň. Najnižšie hodnoty sú -5 až -20 mm a zasahujú oblasti od severnej polovice Záhoria, cez Považie až po Kysuce a Oravu. Deficit je pozorovaný aj v pohoriach na rozhraní stredného a západného Slovenska a ojedinele aj na východe. V hlbšej vrstve sú stále na celom území normálne podmienky. Nadbytok vlahy je na Podunajsku, v okolí Popradu, v Košickej kotline a Zemplíne.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Tento týždeň bol prevažne suchý. V južnej polovici Slovenska sa miestami zrážky vôbec nevyskytli. Najviac zrážok spadlo na krajnom východe, ojedinele do 12 mm v oblasti Vihorlatu. Po teplotnej stránke bol týždeň výrazne podpriemerom. Najchladnejšie bolo -17,5 °C v oblasti Slovenského raja. V druhej polovici týždňa sa mierne oteplilo a na Záhorí bolo takmer 12 °C. Najvyšší denný výpar bol do 2 mm. Na začiatku týždňa bolo aj veterno. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola 9 m/s.