25. október 2015

Situácia pôdnej vlhkosti a intenzity sucha:

V týždni 18.10. až 25.10.2015 sa intenzita sucha znížila najmä v hlbších vrstvách pôdy. Na Kysuciach však ešte stále nájdeme malé územie, kde je extréme sucho v hlbšej časti pôdy. Relatívne nasýtenie pôdy vlahou výrazne pokleslo v povrchovej časti pôdy, zatiaľ čo v hlbšej časti pôdy pribudli plochy s relatívnym nasýtením vyšším ako 70 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie pôdy sa menilo v závislosti od hĺbky v pôdnom profile.
Situácia v povrchovej vrstve pôdy (0-40cm): Na ploche menšej ako 1 % územia je relatívne nasýtenie menej ako 50 %. Táto plocha pripadá na severnú časť Záhorskej nížiny. Približne 60 % plochy územia má relatívne nasýtenie v intervale 90-100 %. V porovnaní s minulým týždňom ide o zhoršenie vlahových podmienok v povrchovej vrstve. Situácia v hlbšej vrstve pôdy (40-100 cm): Na strednom a čiastočne na východnom Slovensku je relatívne nasýtenie v intervale 90-100 %. Na Záhorí sú oblasti, kde je relatívne nasýtenie len 30-40 %. Celkovo však došlo k miernemu zlepšeniu oproti minulému týždňu. Zvýšila sa plocha územia s relatívnym nasýtením 70-90 %. Stav v celom profile (0-100 cm): Približne 50 % územia má relatívne nasýtenie 90-100 %, 40 % plochy relatívne nasýtenie 70-90 %. Oproti minulému týždňu teda došlo k zlepšeniu a zvýšeniu obsahu vlhkosti v pôde.
Čo sa týka miery intenzity sucha (ak porovnáme aktuálny stav s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) ide o slabé zlepšenie. V povrchovej vrstve pôdy (0-40 cm) sa situácia nezmenila v porovnaní s minulým týždňom. V hlbšej časti pôdy (40-100 cm) sa približne na 0,4 % vyskytuje stále intenzita extrémneho sucha (S5), ktorá zasahuje menšie oblasti na severozápade. V celom pôdnom profile sa extrémne sucho nevyskytuje. Približne 96 % územia je už bez rizika sucha.

Dopady na vegetáciu:
Informácie o vývoji relatívnej kondície vegetácie boli ukončené až do začiatku vegetačnej sezóny roku 2016.

Popis vývoja meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Na začiatku minulého týždňa ešte spadlo v pondelok 19.10. miestami až 35 mm. Najvyššie úhrny boli zaznamenané na juhozápade Slovenska a čiastočne aj na východnom Slovensku v oblasti Volovských vrchov. O niečo nižšie úhrny zrážok do 20 mm sa vyskytli aj v nasledujúcich dňoch 20. a 21.10. na východnom Slovensku. Vo zvyšnej časti týždňa sa významnejšie zrážky nevyskytli. Panovalo prevažne slnečné počasie, maximálne teploty boli najvyššie v dňoch 23. s 24.10. Najteplejšie bolo až 17 °C na juhozápade a juhovýchode Slovenska. Pomerne teplo bolo aj na severe, na Orave a Kysuciach, kde maximá boli najviac 17 °C. Minimálne teploty vzduchu boli vysoké vzhľadom na ročnú dobu. V dolinách a kotlinách sa vyskytli len ojedinele slabé mrazy do -3 °C. Najveternejší deň bol 20.10., kedy najvyššie priemerné rýchlosti vetra boli až 8 m/s na Podunajskej nížine. V ostatných dňoch prevládalo pokojné počasie s miernym vetrom.
 

25. október 2015

Stiahnuť close
25. október 2015