26. január 2020

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Začínajúce sucho sa opäť rozšírilo na väčšiu plochu Slovenska. Momentálne zasahuje už takmer štvrtinu územia. Mierne až výrazné sucho je najmä na strednom Slovensku a krajnom východe. V hlbšej vrstve je výrazné sucho ojedinele na strednom Slovensku. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve kleslo až na 40-50 % na rozhraní stredného a východného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy do -20 mm je na viac ako polovici územia.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) kleslo až na 40-50 % v oblasti Slovenského Rudohoria a na Spiši. Na väčšine Slovenska je nasýtenie od 60 do 90 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je nasýtenie stále na celom území nad 90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie prevažne v intervale 70-100 %, lokálne v intervale 60-70 %.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni začínajúceho sucha na takmer ¼ územia. Mierne až výrazné sucho je na strednom Slovensku a krajnom východe. Suchom je momentálne zasiahnutá takmer 1/3 územia. V povrchovej vrstve je sucho na viac ako polovici územia. Výrazné sucho je ojedinele na strednom a východnom Slovensku. Najhoršia situácia je v oblasti Slovenského Rudohoria a Vihorlatu. V hlbšej vrstve je väčšina územia stále bez rizika sucha, ale mierne až výrazné sucho monitorujeme najmä na strednom Slovensku.

Deficit pôdnej vlahy je do -20 mm na viac ako polovici územia. Deficit do -40 mm je v centrálnej časti Slovenska, v oblasti Slovenského Rudohoria a Nízkych Tatier. Deficit sa prejavuje najmä v povrchovej vrstve, v ktorej deficit monitorujeme takmer na celom území Slovenska. V hlbšej vrstve sú stále prevažne normálne podmienky. Nadbytok vlahy je do +40 mm na Šariši a Spiši.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Na väčšine Slovenska sa uplynulý týždeň zrážky vôbec nevyskytli. Najviac zrážok bolo na juhozápadnom Slovensku, v oblasti Malých Karpát spadlo až 12 mm. Vo štvrtok, pri prechode studeného frontu nasnežilo do 2 mm na severe a severozápade Slovenska. Počasie počas týždňa bolo prevažne inverzného charakteru, s dostatkom slnka na horách a s hmlami v nížinách. Najteplejšie bolo v oblasti Tatier do 10 °C. Najnižšia teplota bola na Hornej Orave -15 °C. Týždenný výpar bol najviac 2,5 mm v oblasti Prešova.

26. január 2020

Stiahnuť close
26. január 2020