26. jún 2022

 Stav pôdnej vlahy a sucha:

Aktuálne sa extrémne sucho nachádza na viac ako jednej tretine územia. Najhoršia situácia je na východnom Slovensku a miestami aj na strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na väčšine východného Slovenska, a tiež miestami na strednom Slovensku. Relatívne nasýtenie je pod hranicou 10 % na Záhorí, v oblasti Komárna a Nových Zámkov a v južných oblastiach na strednom a východnom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza až na 99,5 % celkovej plochy. Hodnoty deficitu do -100 mm sú lokálne na severe stredného a východného Slovenska.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 10 % na väčšine južnej časti stredného a východného Slovenska. Hodnoty nasýtenia pod 50 % sú v tejto časti pôdy až na 95 % plochy. V hlbšej vrstve je nasýtenie pod 10 % zatiaľ na juhozápade Slovenska a lokálne aj na juhovýchode Slovenska (Gemer a Abov). V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod hranicou 10 % na Záhorí, v oblasti Komárna a Nových Zámkov a v južných oblastiach na strednom a východnom Slovensku. Pod hranicou 50 % je nasýtenie na 92 % územia.

Miera intenzity sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni extrémneho sucha na 36 % územia. Najhoršia situácia je na veľkej časti východného Slovenska a miestami aj na strednom Slovensku. Extrémne sucho je aj na juhovýchode Podunajskej nížiny. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na 39 % územia, a tiež zasahuje väčšinu východného Slovenska a časť stredného Slovenska. Sucho nie je len na krajnom juhozápade. V hlbšej vrstve je extrémne sucho na takmer 10 % územia a nachádza v západnej časti východného Slovenska a v severnej polovici stredného Slovenska.

Deficit pôdnej vlahy už pozorujeme na 99,5 % územia. Normálne podmienky sú len na 0,5 % celkovej plochy. Najvyšší deficit je -80 až -100 mm lokálne na Orave a Spiši. Deficit do -80 mm je miestami najmä na východnom Slovensku a ojedinele aj na strednom Slovensku. Nadbytok vlahy nikde nepozorujeme.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
V týždni od 20.6. do 26.6.2022 spadlo najviac zrážok 30-40 mm lokálne na juhu stredného Slovenska, v pohorí Vtáčnik a na Krupinskej planine. Veľmi nízke úhrny, prípadne bez zrážok bolo ojedinele na krajnom východe a Pohroní. Najvyššia teplota vzduchu bola 34,6 °C v pondelok v obci Mužla pri Štúrove. Najnižšia teplota vzduchu bola 2,3 °C v stredu v obci Mlynky. Najvyššiu týždennú sumu dosiahol výpar v Hurbanove, až okolo 45 mm. Najnižší výpar bol v Oravskej Lesnej a Medzilaborciach, okolo 29 mm. V percentách normálu bol výpar od 115 % na letisku v Bratislave do 165 % v Spišských Vlachoch.

26. jún 2022

Stiahnuť close
26. jún 2022