26. marec 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

V celom pôdnom profile a v hlbšej vrstve je na juhozápade mierne sucho. V povrchovej vrstve evidujeme nanajvýš začínajúce sucho na Záhorí. Pri relatívnom nasýtení nastali výraznejšie zmeny len v povrchovej vrstve. Na západe Podunajskej nížine sú hodnoty už v intervale 60-70 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) pokleslo na väčšine územia. Na Záhorí sú ojedinele najnižšie hodnoty 50-60 %, a na západe Podunajskej nížiny 60-70 %. Pokles nasýtenia na 70-90 % nastal aj na východnom Slovensku a na malých plochách na strednom Slovensku. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) zmeny nenastali. Vyše 98 % územia je v intervale hodnôt 90-100 %. Na Záhorí sú stále najnižšie hodnoty 40-50 %. V celom pôdnom profile pokleslo nasýtenie na západe Podunajskej nížiny a v okolí Malých Karpát. Na celom území je relatívne nasýtenie vyššie ako 50 %.


Miera   intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je najviac na úrovni začínajúceho sucha na Záhorí. Inde je to bez rizika sucha, na západe a strednom Slovensku intenzita sucha dosiahla za posledný týždeň úroveň S0. V hlbšej časti profilu nastalo zlepšenie na juhozápade. Výnimočné sucho už skončilo a mierne sucho je najmä na Záhorí a na malých plochách aj na Myjavskej pahorkatine. V celom pôdnom profile zmeny nenastali. Mierne sucho zasahuje oblasť Záhoria, najviac je však rozšírené pri rieke Morava.


Deficit pôdnej vlahy sa takmer nezmenil. Najsuchšie je stále na Záhorí, až do -60 mm. Deficit v intervale -5 až -20 mm sa rozšíril v Malých Karpatoch a Myjavskej pahorkatine. V okolí Popradu a na juhu Podunajskej nížiny je deficit kladný, výnimočne do +40 mm.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol prevažne suchý. V južnej polovici Slovenska sa zrážky vyskytli len sporadicky. Najviac zrážok počas týždňa spadlo na Orave, do 13 mm. Z hľadiska teplôt bol predchádzajúci týždeň relatívne teplý. Teplo vyvrcholilo v piatok, kedy na Gemeri bolo 24,5 °C. Hneď na druhý deň, po prechode zvlneného frontu, sa ochladilo výnimočne v dolinách na -5 °C. Začiatok týždňa bol spočiatku oblačný, no v jeho druhej polovici pribúdalo slnečných dní. Najviac slnečným dňom bola nedeľa, kedy bol aj najvyšší výpar do 3 mm. Najveternejší deň bol piatok, kedy v oblasti Bratislavy bola priemerná rýchlosť vetra 9 m/s.