27. august 2017

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Ohľadom intenzity sucha sa situácia zlepšila najmä v povrchovej vrstve, kde je len nanajvýš začínajúce sucho ojedinele na západe a východe. V hlbšej vrstve však stále pretrváva extrémne sucho na Záhorí, v povodí Hornádu a na Above. Relatívne nasýtenie sa znížilo v povrchovej vrstve na západe, kde opäť sú hodnoty 10-20 %.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) dosahuje hodnoty 10-20 % na západe Slovenska, na východe sú lokálne najnižšie hodnoty 20-30 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý približne na 1/3 územia. V hlbšej vrstve (40-100 cm) sú hodnoty pod 10 % na Záhorí, a tiež v pohoriach s kamenistými pôdami. Tento stav sa už dlhodobo nemení. Pod 10 % je nasýtenie aj v okolí Košíc, v povodí Hornádu. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na 44 % územia. V celom pôdnom profile (0-100 cm) nasýtenie kleslo pod 10 % na Záhorí a v Malých Karpatoch. Nasýtenie pod 20 % je okrem západu, aj lokálne v okolí Košíc, na Above.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje stupeň začínajúceho sucha miestami na východe a na Záhorí. Približne ¾ územia sú bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je extrémne sucho ojedinele v povodí Hornádu a Hnilca, taktiež na Záhorí a lokálne aj na Považí. Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom zmenila len nepatrne. V celom pôdnom profile je výnimočné pôdne sucho v okolí Spišských Vlachov a Gelnice, a aj na Záhorí. Zatiaľ, čo na východe sa situácia čiastočne zlepšila, na Záhorí nastalo slabé zhoršenie. Bez rizika sucha zostáva 46 % územia.

Deficit pôdnej vlahy je na tom podobne ako minulý týždeň. Hodnoty v intervale -60 až -80 mm sú v oblasti Volovských vrchov a južnej časti Slanských vrchov. Deficit -40 až -60 mm je aj ojedinele na východnom a severozápadnom Slovensku. Nadbytok pôdnej vlahy je najvyšší v Podtatranskej kotline, kde sú hodnoty až 40 mm. Výrazné rozdiely v rámci celého územia sú dobre viditeľné v hlbšej časti pôdy, v povrchovej vrstve sú rozdiely medzi jednotlivými oblasťami menšie.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Najviac zrážok počas uplynulého týždňa spadlo počas studeného frontu, ktorý prešiel v dňoch 27.8. a 28.8. Najvyššie úhrny boli na západe a na rozhraní západného a stredného Slovenska, do 11 mm. Bez zrážok bolo lokálne na východe, na Gemeri a Podunajskej nížine. Začiatkom týždňa bolo Slovensko v chladnejšom vzduchu. Najnižšie minimum bolo v Slovenskom raji +1 °C. Koncom týždňa sa opäť výrazne oteplilo a cez víkend bolo 35 °C na Podunajskej nížine a lokálne aj na Gemeri. Predchádzajúci týždeň nebol príliš veterný. Najvyššia priemerná rýchlosť vetra bola 5 m/s v okolí Popradu.