27. máj 2018

 Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Intenzita sucha je stále na úrovni výnimočného až extrémneho sucha v okolí Žiliny, Slovenskom Rudohorí a v Levočských vrchoch. Takmer tretina územia je už bez rizika sucha. V hlbšej vrstve je však situácia ešte stále nepriaznivá a extrémne sucho zasahuje 7 % celkovej plochy. Relatívne nasýtenie je najmenej 20-30 % na Podunajsku a Gemeri. Deficit pôdnej vlahy je na 7 % plochy v intervale -40 až -60 mm.

 Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je tak ako minulý týždeň najnižšie 20-30 % ojedinele na Podunajsku a Gemeri. Hodnoty nasýtenia sú však v rámci celého územia veľmi rôznorodé, v závislosti od toho, ktoré oblasti boli, či neboli zasiahnuté búrkami. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je najnižšie nasýtenie v špecifických lokalitách okolo 10 %. Väčšina územia Slovenska však má hodnoty v intervale 60-90 %. V celom profile (0-100 cm) je nasýtenie 20-30 % v oblasti Turca, Žiliny a v Slovenskom krase. Na Podunajskej nížine je nasýtenie od 60 do 90 %, na Zemplíne je nasýtenie podobné. Na Záhorí sa však ešte nájdu miesta, kde je nasýtenie len 30 %. Bod zníženej dostupnosti je presiahnutý na 5 % celkovej plochy.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni výrazného sucha už len ojedinele na Gemeri a v oblasti Žiliny, lokálne ešte na Spiši. Bez rizika už je takmer celé západné Slovensko, a tiež krajný východ. V hlbšej vrstve je situácia stále vážna. Extrémne sucho zasahuje 7 % celkovej plochy, najviac sever Slovenska, Vihorlat, a tiež oblasti v Slovenskom Rudohorí. Na Podunajskej, Záhorskej a Východoslovenskej nížine je začínajúce sucho. V celom profile je extrémne sucho v okolí Žiliny, Martina, Revúcej a Starej Ľubovne. Výrazné až výnimočné sucho zasahuje veľkú časť Turca, Horného Považia, Slovenského Rudohoria a Levočských vrchov.

Deficit pôdnej vlahy je do -60 mm najmä v Slovenskom Rudohorí, Levočských vrchoch a na Hornom Považí a Orave. Deficit pôdnej vlahy sa viacej prejavuje v hlbšej vrstve. Nadbytok vlahy je najmä v povrchovej časti pôdy, miestami na západe, a tiež v okolí Popradu a Trebišova.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Tento týždeň sa v niektorých lokalitách vyskytol týždenný úhrn aj viac ako 100 mm. Zásluhu na tom majú veľmi silné búrky, pri ktorých v priebehu jednej hodiny spadlo 50-60 mm zrážok. Najmenej zrážok spadlo tento týždeň na krajom východe, a to len 2,5 mm. Lokality s úhrnom do 5 mm boli aj na strednom Slovensku. Počas týždňa bolo prevažne oblačné počasie, s častými prehánkami a búrkami. Cez víkend sa počasie trochu ustálilo, ale búrky pokračovali naďalej najmä v horských oblastiach. Najvyšší výpar bol 32 mm na juhu, pričom úhrn 30 mm dosiahol výpar aj v okolí Žiliny. V dôsledku rôznorodého počasia sa v niektorých oblastiach výrazne zlepšili podmienky, ale stále sú miesta, kde búrky boli len slabé a na výdatnejšie zrážky tam stále čakajú. Vietor bol počas týždňa len slabý, pri búrkach prechodne zosilnel.