27. november 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Intenzita sucha na úrovni S1 až S2 je ojedinele v západnej časti krajiny v celom pôdnom profile. Relatívne nasýtenie pokleslo v povrchovej vrstve na východe, ale aj na západe. V hlbšej časti profilu nie sú zmeny až také výrazné. Na Záhorí je relatívne nasýtenie stále najmenej 30 %.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) pokleslo vo východnej aj západnej časti Slovenska. Zatiaľ, čo minulý týždeň bolo takmer celé územie nasýtené, teraz už je relatívne nasýtenie 70-90 % na veľkej časti západného a východného Slovenska. Najvyššie hodnoty sú stále v strede krajiny. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je to bez väčšej zmeny. Na Záhorí sú najnižšie hodnoty 30 %. V tomto prípade celé stredné a východné Slovensko je stále nasýtené. V celom pôdnom profile (0-100 cm) taktiež zmena nenastala. Bod zníženej dostupnosti sa nenachádza nikde. 50-60 % je relatívne nasýtenie na Záhorí.


Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) stúpla až na S2 vo všetkých pôdnych profiloch. Situácia je podobná v oboch pôdnych vrstvách (40-100 cm a 0-40 cm). Plocha s intenzitou S1 pokrýva v povrchovej vrstve 4 % celkovej plochy, čo je viac ako v hlbšej časti profilu. Suchom zasiahnuté oblasti sú sever Kysúc, Oravy, Strážovské vrchy a na malom území aj pohoria na juhozápade Slovenska (Tríbeč, Malé Karpaty a Považský Inovec). Ojedinele je dosiahnutá intenzita až S2. V povrchovej vrstve S2 pokrýva asi 0,4 % celkovej plochy.


Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol po dlhom čase suchší na väčšine územia. Najvyššie úhrny spadli na Hornej Orave v nedeľu, najviac 18 mm. Ostatná časť týždňa bola prevažne suchá. V juhozápadnej časti Slovenska boli miestami aj nulové úhrny zrážok. Po teplotnej stránke bol predchádzajúci týždeň veľmi až rekordne teplý na túto ročnú dobu. Najteplejšie bolo počas celého týždňa na Ponitrí a dolnom Považí. Najvyššie maximá boli do 18 °C na začiatku týždňa v okolí Žiliny. Doliny na severe Slovenska boli zasiahnuté suchým a teplým padavým vetrom, ktorý spôsobil aj čiastočné vysušenie hornej vrstvy pôdy, preto v týchto oblastiach je aj najvyššia intenzita sucha. Zároveň na severe bolo aj najviac slnka. Najchladnejšie ráno bolo na krajnom severovýchode v sobotu, kedy teplota poklesla ojedinele na -6 °C. Uplynulý týždeň bol opäť veľmi veterný. V lokalitách náchylných na juhovýchodný vietor bola priemerná rýchlosť vetra v pondelok až 10 m/s.