28. august 2016

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:
V poslednom týždni sa intenzita sucha mierne znížila. Začínajúce sucho v celom profile je len na ploche menšej než 0,5 % územia,  v hlbšej časti profilu je mierne sucho na krajnom východe. V hlbšej časti profilu sú stále nízke hodnoty relatívneho nasýtenia, na Záhorí na viacerých miestach len do 20 %.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie na Záhorí a časti Myjavy. Na severovýchode v okolí Bardejova sa relatívne nasýtenie zlepšilo z 30 % na 70 – 90 %. V hlbšej časti profilu (40-100 cm) je relatívne nasýtenie všeobecne nižšie ako v plytšej vrstve. Na Záhorí na piesčitých pôdach sú hodnoty len do 30 %. Rovnaké hodnoty nadobúda aj krajný východ okresu Sobrance a územie severne od Latorice. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je taktiež najsuchšie na Záhorí (nasýtenie do 30 % na 1,3 % územia Slovenska je takmer výlučne lokalizované v tejto oblasti. Zmenšila sa aj plocha takmer plne nasýteného profilu (90 – 100 %) z 15,3 % v predminulom týždni na 3,4 % na konci uplynulého týždňa.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010). V povrchovej vrstve je situácia stabilizovaná, znížená úroveň pôdnej vlahy až začínajúce sucho je len v niektorých horských oblastiach stredného Slovenska. Mierne sucho zaznamenáva len oblasť Tatier. V hlbšej vrstve pôdy na východe krajiny sa situácia zlepšila.  V celom pôdnom profile začínajúce sucho zaznamenávame len v tatranskej oblasti. Približne takmer 98 % plochy je bez rizika sucha.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň bol teplý a slnečný, pomerne nevýrazné zrážky sa objavili len na začiatku týždňa. Najviac zrážok spadlo vplyvom búrkovej činnosti v okolí Banskej Štiavnice a Somotoru (viac ako 37 mm), ale aj Žiaru nad Hronom a Dudiniec (nad 20 mm). Týždenné úhrny na zvyšku územia boli až 1 - 10 mm. Najmenej zrážok spadlo na Záhorí a na Spiši. Najvyššie teploty boli 30-31 °C v nedeľu a najchladnejšie bolo v pondelok vplyvom prechodu studeného frontu. Výpar v uplynulom týždni bol na úrovni priemeru. Najveternejšie úvodné dni týždňa mali na niektorých staniciach priemer 6 - 8 m/s, na väčšine staníc však priemerná hodnota neprekročila 4,5 m/s.
 

28. august 2016

Stiahnuť close
28. august 2016