28. máj 2017

Stav pôdnej vlhkosti a sucha:

Po predchádzajúcom týždni sa výrazné sucho rozšírilo na veľkej časti Záhoria. Začínajúce sucho sa v povrchovej vrstve objavilo takmer na celej Podunajskej nížine, ale aj na severozápade a Above. Relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve je lokálne na juhozápade len 10 %. Bod zníženej dostupnosti je dosiahnutý na približne tretine územia Slovenska.
 

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je pod hranicou 50 % na približne 1/3 územia. Na väčšine Podunajskej nížiny došlo k výraznému poklesu nasýtenia a teraz sú tu hodnoty v intervale 20-30 %, na Záhorí len 10-20 %, lokálne dokonca len 10 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) nie sú zmeny nasýtenia tak výrazné. Na Záhorí však už sú miesta, kde je nasýtenie aj pod 10 %. Znížené hodnoty pod 50 % sú aj v kotlinách na strednom a východnom Slovensku. Aj v celom pôdnom profile (0-100 cm) platí, že na Záhorí je najnižšie nasýtenie 10-20 %, lokálne dokonca aj menej. Zhoršenie nastalo aj na Podunajskej nížine, kde sú najnižšie hodnoty ojedinele 40-50 %, pričom horšia situácia je v oblasti Bratislavy.

Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve sa zvýšila najmä na juhozápade, v oblasti Záhoria a Podunajskej nížiny. Na Záhorí je ojedinele až výrazné sucho. Mierne sucho prevláda v okolí Bratislavy, Pezinka a Senca. Začínajúce sucho sa rozšírilo na takmer celej Podunajskej nížine, ale aj na severozápade, v Štiavnických vrchoch a Above. V hlbšej časti profilu sú zmeny menej badateľné. Výrazné sucho sa vyskytuje na juhozápade Záhoria. Miernym suchom je zasiahnuté len Záhorie. V celom pôdnom profile je výrazné sucho taktiež len na Záhorí.  Mierne sucho je okrem Záhoria, aj v oblasti Bratislavy a Pezinka. Výrazné a mierne sucho pokrývajú však len 2,5 % celkovej plochy.

Deficit pôdnej vlahy pretrváva na Záhorí v intervale -60 až -40 mm. Ojedinele je takýto deficit aj v oblasti Bratislavy a Pezinka. Deficit -40 až -20 mm je na Záhorí, v juhozápadnej časti Podunajskej nížiny, ale už aj v Žiarskej kotline a na Above. Najlepšia situácia je v oblasti Popradu, Rimavskej Soboty a Brezna, kde je nadbytok pôdnej vlahy 20 až 40 mm.

Popis meteorologických prvkov v uplynulom týždni a ich vplyv na vývoj sucha:
Uplynulý týždeň sa len  v strede týždňa vyskytla jedna zrážková udalosť. Najviac zrážok spadlo v Slovenskom Rudohorí a na Gemeri, ojedinele to bolo až 40-45 mm. Nemerateľné množstvo zrážok sa vyskytlo na Podunajskej nížine v okolí Nitry. Na začiatku týždňa bolo ešte 28 °C, no potom prešiel pomerne výrazný studený front. Najchladnejšie ráno bolo vo štvrtok, kedy teplota klesla v dolinách na +1 °C. Počas víkendu sa opäť otepľovalo, ale zároveň v suchom vzduchu pretrvávali chladné noci, preto bolo teplotne len slabo nad dlhodobým priemerom. Najvyšší denný výpar bol cez víkend na juhozápade, približne 6,5 mm/deň. Najvyššia priemerná denná rýchlosť vetra bola 7 m/s v sobotu v Košickej kotline.